FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

© Ike Roelfsema

Onderweg naar de horizon

Sporen nalaten in het Wad. Tot het volgende hoge tij....

© Ike Roelfsema

De oude pier bij Wierum

Zich koesterend in het late middaglicht denkt deze pier terug aan de ijverige mensenhanden die hem in de vroege jaren 50 bouwden.

© Ike Roelfsema

De tere kleuren van een voorjaarsavond

Boven de Wadden zijn de kleuren nooit lang hetzelfde. De avonduren zijn speciaal, van zachtroze tot goud.....

© Bauke Folkertsma

Treurwilg met jong groen bij woning aan de Sylroede te Broek bij Joure

© Bauke Folkertsma

Per boot onderweg naar Goingarijp op een vroege lentedag

© Bauke Folkertsma

Zicht op Kûbaard 1

© Ike Roelfsema

De lente ontwaakt in Wierum

Wierum, het kleine knusse dorpje dat zich beschut weet achter de dijk langs de Waddenzee.

© Ike Roelfsema

Verleden en toekomst

Een scheepje verdwaald in herinneringen en een scheepje zeilend op de horizon van avontuur.

© Janny de Vries

Visserijhaven Harlingen

© Janny de Vries

Visserijhaven Harlingen

Visserijhaven bij nacht

0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22