FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een R

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© FrieslandWonderland

Raard

Raard is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Het is een radiale terp waarvan de min of meer ovaal verlopende ringweg nog voor ongeveer tweederde om de terp he...

lees meer

© FrieslandWonderland

Raerd

Het dorpje Raerd is een typisch terpdorp waar de kerk op het hoogste punt van de terp is gebouwd. Ten noorden van Raerd bevindt zich in het Raerder Bosk de Stinspoort van de voormalige Jongemastate. D...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Ravenswoud

Ravenswoud is een jong streekdorp in de uiterste zuidoostelijke hoek van Friesland. Het graven van de Opsterlandse Compagnonsvaart was omstreeks 1820 tot de hoogte van het latere Ravenswoud gevorderd....

lees meer

© Jan Dijkstra

Readtsjerk

Roodkerk is een lang streekdorp van voornamelijk verspreide bebouwing met hier en daar enige concentraties van vooral agrarische bebouwing. Het dorp schurkt tegen de Trynwâlden aan, de dorpenreeks in...

lees meer

© FrieslandWonderland

Reahûs

Greidedorp Reahûs

Midden in de weilanden van Friesland kunt u het dorpje Reahûs (Roodhuis) vinden, verscholen tussen Sneek, Bolsward en Wommels, aan de zuidkant van de gemeente Littensera...

lees meer

© FrieslandWonderland

Reduzum

Bij de Trije Romers komt u Reduzum binnen. Aan de rechterkant van de weg stond in de vorige eeuw het bekende Grand Hotel ‘De Trije Romers’, waar in 1879 het Fries Rundvee Stamboek en het Fries Paa...

lees meer

© FrieslandWonderland

Reitsum

Reitsum is een terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan. Met Ginnum, Lichtaard, Jislum vormt het kwartet van de Vlieterpen, vluchtterpen. Een merkwaardige benaming omda...

lees meer

© FrieslandWonderland

Ried

Het terpdorp Ried is gesticht op een van de zuidwest-noordoost lopende kwelderruggen in het oude Barradeel en Franekeradeel. Het heeft zijn naam te danken aan de naam van het water, de Ried, dat ten n...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rien

Tot 1954 was Rien een buurschap van Lytsewierrum op de plaats waar de Franekervaart de oude dijk, de hoep, van het poldereiland van Easterein doorsnijdt. In 1954 kreeg Rien de dorpsstatus. De dijk dat...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rijs

Rijs is een streekdorp in het zuiden van Gaasterland, vlakbij het IJsselmeer. Begin 16e eeuw was er een uithof van het Sint-Odulphusabdij in Hemelum De Amsterdamse regent Hiob de Wildt heeft een belan...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rinsumageast

Rinsumageest is als streekdorp op een zandrug – vandaar ‘geest’ in de naam – op de overgang van de klei in het noorden en het veen in het zuiden ontstaan in de Middeleeuwen. Toen vestigden zic...

lees meer

© FrieslandWonderland

Ritsumasyl

Ritsumazijl (ook Ritzumazijl; Fries: Ritsumasyl) is een buurtschap in de gemeente Menaldumadeel, provincie Friesland (Nederland), behorende bij het dorp Marssum. Het ligt tussen het dorp Deinum en de ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rohel

Rohel (in het Fries Reahel) is een buurtschap over een relatief groot gebied. Het ligt aan de noordoost-kant van het Tjeukemeer, in het zuiden van de gemeente.

Rohel komt aan haar naam door de kleu...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rotstergaast

De inwoners van Rotstergaast wonen in het uiterste zuidoosten van Skarsterlân, even ten zuiden van Heerenveen. Rotstergaast heeft haar naam te danken aan haar hoge ligging: ‘gaast’ staat voor hoo...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rotsterhaule

Als u niet op de plaatsnaamborden let, gaat u ongemerkt van Sintjohannesga Rotsterhaule in. Logisch, beide plaatsen lopen in elkaar over en Rotsterhaule en Sintjohannesga worden terecht tweelingdorpen...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rottevalle

Rottevalle is een vaartdorp waarvan de naam voor het eerst voorkomt in 1622 en dat in het midden van de 17de eeuw aan de Lits gestalte kreeg. Er stonden een herberg, een bierbrouwerij en een molen. De...

lees meer

© FrieslandWonderland

Rottum

Het dorp heeft waarschijnlijk zijn naam vroeger ontleend aan een edele met name Tjalling Rotmers. Hier staat de grootste zwerfkei van Nederland. De granieten kei is circa 200.000 jaar geleden in de ij...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Ruigahuizen

Hoewel het streekdorp Ruigahuizen ten zuidwesten van Balk het karakter van een buurschap heeft, wordt het vanouds aangemerkt als een zelfstandig dorp. Aan de Coenderssingel, de Rûchhústerwei en voor...

lees meer

© FrieslandWonderland

Ryptsjerk

Ryptsjerk is een streekdorp dat mogelijk al in de Middeleeuwen is ontstaan en dat in de 16de eeuw een impuls kreeg toen stadhouder George Schenk van Toutenburg ten zuidwesten van de streek een buiten ...

lees meer