FrieslandWonderland

Fries Nederlands

19 november 2018: FrieslandWonderland in NRIT Trendrapport voor Toerisme 2018

Op 19 november 2018 is het nieuwe NRIT Trendrapport voor Toerisme 2018 gepresenteerd. Het eerste exemplaar is uitgereikt aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keizer. FrieslandWonderland komt uitgebreid aan bod in dit trendrapport.


De insteek van het betreffende artikel is dat regiomarketing organisaties worden opgeroepen om meer aansluiting te zoeken bij lokale gemeenschappen zoals dorpen en steden voor hun erfgoedgerelateerd informatiemanagement. Het stelsel van platforms waar FrieslandWonderland deel vanuit maakt wordt gezien als een praktijkvoorbeeld van hoe regiomarketingorganisaties dit kunnen aanpakken.