FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Alles over Ferwoude

Ferwoude

Aan de voormalige Zuiderzeedijk, net boven Workum, ligt Ferwoude. Een compact dorp waar oudere huizen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. De plaats met iets meer dan tweehonderd inwoners ligt midden in uitgestrekte landerijen.

Geschiedenis
De veelkleurige kerk van Ferwoude kent een geschiedenis die teruggaat tot de 13de eeuw. Het verhaal gaat dat delen van het oorspronkelijke, tufstenen gebouw in 1762 zijn afgebroken om te worden verkocht aan de cementindustrie in Makkum. Vijf jaar later werd hij herbouwd en in de 19de eeuw grondig vernieuwd.

Bezienswaardigheden
Ferwoude maakt deel uit van de Aldfaers Erf route. In het dorp kunnen wandelaars en fietsers de timmerwerkplaats van Inne Rinkes Veenstra bezoeken. Naast zijn timmerwerk had Veenstra grote interesse voor sterrenkunde en alternatieve geneeswijzen. Een bezoek aan de werkplaats geeft ook een kijkje in het leven van een gezin rond 1845.

Wonen en leven
Ferwoude is van oorsprong een sterk agrarisch dorp. De laatste jaren is aan de Buren en de Djipwei een nieuwe wijk gebouwd. Voor de dagelijkse boodschappen gaan de inwoners naar Workum. Het dorp heeft een eigen basisschool, De Finne en dorpshuis De Djippert. Laatste is vernoemd naar de gelijknamige vaart.

© Gemeente Sudwest Fryslân

Historie van Ferwoude

Ferwoude is in de uiterste zuidelijke hoek van Wûnseradiel een laaggelegen komdorp dat niet al te ver van de voormalige Zuiderzeedijk ligt. Het is via de Djippert met de Dijkvaart verbonden. Naar het oosten is het dorp met de Kleine Vaart verbonden met de Indijk en de in 1876/’79 drooggelegde Kolken aan de noordzijde van de Workumermeer. Al eerder werden het Aeltsjemeer en het Fallingabuurstermeer drooggemalen: er kwam in 1644 permissie voor.

Ferwoude werd in het verleden een groot dorp genoemd. Dat sloeg op het dorpsgebied met veel belangrijke boerderijen. Het mocht dan ook relatief zeer veel stemmen uitbrengen. In de omgeving zijn de lage gronden, tot 3 m onder N.A.P. vrijwel uitsluitend voor veeteelt in gebruik. Alleen bij de voormalige zeedijk, bij de buurschap Doniaburen zijn nog wat sporen van akkerbouw. De dorpskern ten zuiden van de kerk bestaat uit een open ruimte waar oude (zuid) en nieuwe bebouwing (noord) omheen zijn gegroepeerd. Van daaruit lopen nog een paar zijstraatjes.

De dorpskerk ziet er in haar kleurige, gepleisterde gedaante niet zo oud uit maar zij moet al dateren uit de tweede helft van de 13de eeuw. Maar er zijn ook berichten dat de kerk en toren in 1762 werden afgebroken om de tufsteen te verkopen aan de cementindustrie van Makkum. In 1767 was de nieuwe kerk met een spits torentje op de westelijke gevel gereed. De laatste ‘vernieuwing’ van de kerk heeft in 1877 plaatsgevonden. Het schip heeft een driezijdig gesloten koor en op de westelijke gevel staat een houten torentje. De toegangspoort is versierd met bak- en zandsteen en heeft een fronton met opschrift en het jaartal 1767. De familiebank van Van Velzen dateert uit de 18de eeuw en een eenvoudiger bank met gedraaide balusters is nog een eeuw ouder.

Ook Ferwoude heeft een verrassing op de Aldfaers Erf route, een timmerwinkel (sinds 1845) in een eigenaardig gebouw met een hoge tuitgevel. Ten zuiden van Ferwoude liggen de buurschappen Doniaburen bij de dijk en Scharneburen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © Jan Dijkstra

Canon van Ferwoude

Voor historische canons van meer Friese dorpen steden gaat u naar de website www.dorpscanon.nl

Tijdperk:

Grieken & Romeinen (3000 v.Chr. tot 500 n.Chr.)

Categorie:

Landschap & Geologie

© J. de Jong

Ontstaan

Ferwoude is waarschijnlijk ontstaan rond het begin van de jaartelling. Toen was het land hoog genoeg om het niet steeds onder water te lopen. Maar toen na verloop van tijd  het water opnieuw hoge

...

Tijdperk:

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Categorie:

Pioniers & Eerste bewoners

© J. Gardenier Visscher

Vroege Ferwoudsters

De eerste Ferwoudster die met naam genoemd wordt is Syfridus Bodensz. Hij was schipper van Ferwoude. Hij schreef een brief aan het consulaat in Hamburg, omdat in de Elbe ten onrechte beslag was gelegd

...

Tijdperk:

19e eeuw (1800-1900)

Categorie:

Middenstand

© J. de Jong

Middenstand

Er is geen nieuws onder de zon. Rond 1748 hadden de Friezen er genoeg van om belasting te betalen. Er werd wat nieuws bedacht. Een deel van de belastingen zou betaald worden volgens de welstand van de

...

Tijdperk:

Begin van de twintigste eeuw (1900-1918)

Categorie:

Feest & Vermaak

© J. de Jong (boek Ferwâlde)

Verenigingsleven

De 20ste eeuw is de eeuw van de verenigingen in Ferwoude. In 1894 begint dit al. Ferwoude heeft dan een korps genaamd “de zeeklank”, een toneelvereniging “de Fryske krite”, christelijke jv (jo

...

Tijdperk:

Hedendaagse Geschiedenis (2000-nu)

Categorie:

Onderwijs

© J. de Jong ( boek Ferwâlde )

School

De eerste keer dat er over een schoolmeester in Ferwoude wordt gesproken is in 1607. Lambertus Henrici. Of dit ook de eerste schoolmeester is niet bekend. Voor de rest is er voor 1800 niet zo veel bek

...

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Categorie:

Nieuwe encyclopedie van Fryslân

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vier

... lees meer

Prijs: € 125,00