All about Langweer
FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

All about Langweer


Deel:

-

-

Langweer

Langweer

Between lakes and wide grass-lands
A pleasant and picturesque village aside the 'Langweerder Wielen'. The immemorial lime trees give the main street a scenic atmosphere. The main street has a great offer of shops and catering industries with cosy terraces.

Country house of Osinga
The country house of Osinga from 1631 is worth your visit for 100 percent. The country house was resided through noble families. Until mister S. Hessel Roorde committed suicide. After this occurence the family closed the house. The next 30 years nobody entered the house again. Till at 1860. Still their clothes lay on the floor and the cups on the table.

Justice
Visit the reformed church and her ages-old organ, 'De Waag' and the 'Regtshuys'. In past history this building was a house of justice. Since 1600 every Thursday people were justified. At that time it was a very busy day in Langweer as there was a market as well. From the waterside you immediately see the old mill of 'Sweachmermolen'. This is a mill grinding grain to flower. Nowadays you can rent is as an overnight stay as well.

Dutch Championship ‘Klunen’
It happens in Langweer! ‘Walk’ on your ice skates when it is 25 degrees above zero. This activity is called ‘klunen’ and is done during an official Championship! On the way is laying carpet, straw, ice and snow to imitate a real ‘kluun’ course. So, a spectacularly event supported with live music, dressed up people en an ‘après-kluun-festival’.

Skûtsjesilen
Langweer is part of the ‘skûtsjes’ championship on the Frisian lakes. Traditionally the competition 'Langweerder Wielen' takes place on the first Thursday of the Championship. Because the next day is a day of rest, the ships will stay within the harbour. Thousands of people visit this festal event!

Tips
• Within the forest between Langweer and St. Nicolaasga is situated a lovely golfing course with 18 holes.
• During the summer period you can sail away on the ‘Skûtsje’ of Langweer.
• During 'Langweer Culinary' (begin of July) you can enjoy the diversified dishes of the restaurants along de 'Buorren'. This is a street in Langweer along the waterside.

© VPL

History of Langweer

Langweer is als agrarische streeknederzetting waarschijnlijk omstreeks 1100 ontstaan op een zandrug in een streek van veenmoerassen. In het derde kwart van de 13de eeuw komt het voor het eerst in de bronnen voor als Languerre. De Buorren vormde de ontginningsas. Het dorp lag gunstig aan de Langweerderwielen en daarmee voor allerlei waterverbindingen. Het ontwikkelde zich omstreeks 1600 tot markt- en havenplaats: er was vóór 1600 al een waag. De scheepvaart vormde een belangrijke bron van inkomsten.

Het werd het belangrijkste dorp van de grietenij. De grietman ging in Langweer wonen en ook belangrijke families zoals Osinga en Douma vestigden er hun staten. Het geslacht Douma had hier tot de verwoesting in 1517 een stins. Er trad bij de handels- en havennederzetting aan de Buorren en de zijstraten en slootjes concentratie van bebouwing op. Meer westelijk had de buurt rond de kerk een open karakter. De grietenijkaart van Schotanus uit 1718 laat de langgerekte nederzetting zien die in het westen eindigt bij de kerkbuurt. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 1788 dat Langweer: ‘door oudheid vermaard, is het voornaamste Dorp der Grieteny. […] Ten Oosten en Westen heeft men hier schoone weidlanden, benevens heerlyke plantagien, die geheel tot aan den algemeenen rydweg loopen, en schoon brandhout geeven. […] Hier woonen derhalve veele Schippers, die met dit hout naar Holland en elders vaaren, en in dit Dorp een bekwaame haven hebben, om, geduurende den winter, hunne schepen op te leggen. Langweer bestaat uit eene schoone buurt huizen, versierd met twee ryen Lindeboomen.’

De vroegste kerk dateerde waarschijnlijk uit de 13de eeuw; op dezelfde plaats is in 1777 een nieuwe, ruime kerk met toren verrezen. De drie torengeledingen zijn versierd met dorische, ionische en korintische pilasters. Het 17de-eeuwse meubilair is gehandhaafd. Ertegenover staat Osingastate. Het is omstreeks 1940 gebouwd in vormen van de 18deeeuwse state. Het op dezelfde ontginningsas ontwikkelde Boornzwaag wordt tegenwoordig ook bij Langweer gerekend. Het schilderachtige Langweer is een geliefd watersportdorp.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.