All about Nij Beets
FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

All about Nij Beets


Deel:

-

-

Nij Beets

Nij Beets

Nij Beets is an idyll, petite village, perfect for nature lovers and families seeking for either relaxation or activity. The village which was originally founded by peat workers in 1863 is nowadays accommodating around 1700 inhabitants. It is situated in the municipality Opsterland, located in the centre of Friesland and radiates a peaceful and tranquil atmosphere, making Nij Beets an ideal environment to live in. Hence, its hardly surprising that this spot not only attracts but deeply satisfies its main population group of young families with children.

Besides the peacefulness of the village, the natural landscape of Nij Beets truly sets it apart and makes it so unique. The landscape is marked by the peat industry and the nobility, being heavily involved in the history of the region and accumulating forests and peatland in the village. Noted for the great variety in the natural environment, the location offers great cycling and hiking routes, accompanied by a lovely scenery. Moreover, Nij Beets also does not miss out on the one’s interested in history and culture, since numerous historic routes and museums, such as It Damshûs, invite to bestow an insight into the past and learn more about the village. Nij Beets supplementary welcomes visitors enjoying water based activities and outdoor activities by offering the opportunity to explore the region by boat along the channels in Opsterland, going horse riding with the children and appreciating a pretty sunset at the campsite while having BBQ in the surroundings of the beautiful, natural landscape. En passant, great friendships can be made with the warm-hearted locals during your visit, welcoming you on every occasion with pleasure.

So, if you desire an idyll yet vivid place for either relaxation or activity then Nij Beets would be the perfect option for you.

Feel free to visit our website for more information about this magic little village.

© Gemeente Opsterland

History of Nij Beets

Nij Beets is een jong streekdorp, een vervenersdorp, dat is ontstaan toen de turfwinning in de lage venen omstreeks het midden van de jaren-1860 is begonnen. De nederzetting lag op het grondgebied van het oude dorp Beets.

Door de venen liep een belangrijke verbindingsweg naar Utingeradeel, de Zeveinsweg; noordelijker lag de Ga Weg – nu de Prikkewei – in het dorp. In de Tegenwoordige Staat van Friesland (1788): ‘Den rydweg, die van Beetsterzwaag door dit Dorp en voorts naar ’t Westen loopt, onder den naam van rechte Zeveins weg en dien van Ga weg; gaande de laatste geheel tot aan Utingeradeels grenzen, door de laage landen, die de Beetster Hooi- en Maadlanden worden genaamd. Verder Zuidoostwaards […] liggen hooi- en weidlanden, bekend by den naam van Wester Buure Vennen, na welke de Marschen volgen.’

In 1831 werd een nieuwe straatweg, de Nieuwe Leppedijk – nu de Domela Nieuwenhuisweg – tussen de Zeveinsweg en de Ga Weg aangelegd. De landerijen gingen vanaf 1863 op de schop. Twintig jaar later liet het landschap een afwisseling van stroken woeste grond, hooilanden en turflanden zien. Bebouwing kwam vooral tot stand langs de Prikkewei, aan de oostzijde van de Schipsloot en ten noorden van de Nieuw Beetstervaart.

In 1891 werd een houten kerkje gebouwd. Juist in dit dorp is de geschiedenis van de verveningen zichtbaar in het openlucht laagveenderij museum ‘It Damshûs’, waar een eenkamerwoning aan de Schipsloot een originele kern van is. Verder laat het museum onder meer een trekkerskeet en de reconstructie van het houten kerkje zien. Vanaf het einde van de 19de eeuw kwam de ontginning van de uitgeveende gronden moeizaam op gang.

In 1908 kon aan de Schipsloot een stenen hervormde kerk worden gebouwd. In 1917 volgde aan de Prikkewei een gereformeerde kerk. Van vroege georganiseerde volkswoningbouw zijn de reeks van twintig uit 1921 aan de Swynswei (de vroegere Zeveinsweg) en de reeks van twaalf die in 1938 en 1940 aan een zijpad van de Domela Nieuwenhuisweg kwamen, goede voorbeelden.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende produkten uit onze webshop ook uw interesse. Deze produkten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.