FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

Alles over Oldeouwer

Oldeouwer

Tussen Joure en het Tjeukemeer liggen de dorpjes Ouwsterhaule, Oldeouwer en Ouwster Nijega. Deze kleine plaatsjes vormen met hun drieën de zogenaamde Ouster Trijegeaën, zeg maar een drielingdorp. Ouwer betekent oever. Uit het oorspronkelijke oude dorp (Oldeouwer) is het nieuwe gesticht, Ouwster Nijega, en is ook de haule (hoogte) van de Ouwer bewoonbaar gemaakt: Ouwsterhaule, in het Fries Ousterhaule.

Ouwsterhaule is het grootste van het drietal, met 300 inwoners. Ouwster Nijega (in het Fries Ousternijegea) en Oldeouwer hebben respectievelijk 95 en 77 inwoners en zijn eigenlijk niet meer dan een boerenstreek. Wel beschikken de twee kleinere dorpjes elk over een klokkenstoel, maar alleen Ouwsterhaule heeft nog een klein kerkje, een oorspronkelijk middeleeuws bouwwerk dat in de vorige eeuw ommetseld werd.

Bij Oldeouwer is een surfstrand aan het Tjeukemeer.

© VVV/ANWB Langweer-Joure

Historie van Oldeouwer

Oldeouwer is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong. Mogelijk is dit het oudste van de dorpen van de Ouwster Trijega, waarbij ook Ouwsterhaule en Ouwster-Nijega behoren. Op de grietenijkaart in de atlas van Schotanus (1718) ligt het dorp tussen de weide- en hooilanden en ten noordwesten is de Atsepoel te vinden en even verder staat het Oud Kerkhof ingetekend. In het zuiden heeft het dorp door de eeuwen heen sterk te lijden gehad van afkalving van landen door het Tjeukemeer.

Aan de wegbuurt kwam een nieuwe kerk en hier, in tegenstelling met de andere twee dorpen, met een toren. In 1741 zorgde grietman Johan Vegilin van Claerbergen voor de inpoldering van de Trijegaasterpolder en tevens voor de verkorting van de Scharster Rijn. De tweede kerk is ook afgebroken en er staat nu op het verhoogde kerkhof een klokkenstoel met helmdak met een klok uit 1952.

Er zijn enkele buurtjes van een paar woningen en verder verspreid staande boerderijen, waaronder grote stelpen.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland