FrieslandWonderland Fries Nederlands Nieuw: Tip de redactie over interessante sites van en over de Friese dorpen en steden!

Geschiedenis

(Dit verhaal maakt deel uit van de Canon van Katlijk).

Geschiedenis

Iedere plaats kent haar ontstaansgeschiedenis. Dit geldt ook voor Katlijk. Dat de eerste bewoners op houtvlotten de Tjonger zijn komen afzakken en in de omgeving van wat wij nu Katlijk noemen zijn gaan wonen, zal niet algemeen bekend zijn. En dat er een veldslag met de Bisschop van Münster is uitgevochten zal ook niet iedereen weten. 

Van het ontstaan van Katlijk als dorp is niet zo heel veel bekend. Waarschijnlijk is er pas in de middeleeuwen, omstreeks 1100 na Christus, sprake van enige bewoning geweest. Op zich is dit niet zo verwonderlijk, omdat het gebied, waarin Katlijk gelegen is, niet zo gemakkelijk te betreden was. Het was een gebied van water, bossen en heidevelden. Wel mag worden aangenomen dat vissers en jagers al eerder het gebied doorkruisten, maar daar geen vaste woonplaats hadden.

Tekst: ©
• Foto: © Fragment kaart 1573