FrieslandWonderland

Fries Nederlands

Webshop

Met trots presenteren wij u onze nieuwe webshop. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse lokale uitgeverijen, erfgoedinstellingen, fotografen en aanbieders van typisch Friese producten. De webshop zal de komende weken geleidelijk worden uitgebreid met nieuwe produkten die allemaal te maken hebben met de provincie Friesland in de meest brede zin van het woord.

Wilt u uw eigen typisch Friese produkten verkopen via deze website neem dan contact op met info@frieslandwonderland.nl.

Categorie: Boeken

Eilandgevoel

Iedere werkdag schrijft Koos Dijksterhuis een kort verhaaltje over de natuur. Uit zijn stukjes blijkt zijn grote liefde voor alles wat leeft. Hij verwondert zich over het ogenschijnlijk gewone, w

... lees meer

Prijs: € 15,00


Categorie: Boeken

Fan ’t iene yn ’t oare

Jan Tabak skriuwt doarpshalen. Ferhalen oer foarhinne, oer moaie en bysûndere minsken. De skriuwer tekenet it Fryske doarpslibben fan ’e jierren fyftich en sechstich yn ’e foarige iuw fol hu

... lees meer

Prijs: € 12,50


Categorie: Boeken

Ferdinand Domela Nieuwenhuis

Weinigen spraken in Nederland zo tot de verbeelding als Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919). Tallozen zagen in hem een Verlosser. Waar Domela sprak, stroomden de zalen vol. Onder zijn charis

... lees meer

Prijs: € 39,90


Categorie: Boeken

Ferhaleboek

Uitgave ter gelegenheid van de opening van het Fries Museum.
Wat deden de Vikingen in Friesland? Wat moest Grutte Pier met zo’n enorm zwaard? En waarom is het kleine Sloten wel een st

... lees meer

Prijs: € 15,00


Categorie: Boeken

Fogelsanghstate

Het uitgestrekte Veenkloosterbos achter het statige Fogelsangh State is een van de bijzondere groene parels die Friesland rijk is. In een lange geschiedenis vanaf de zeventiende eeuw hebben opeen

... lees meer

Prijs: € 17,50


Categorie: Boeken

Foodtocht Door Friesland – Gitte Brugman

Foodtocht door Friesland is een gids langs boeren en telers, producenten en aanbieders van streekproducten. De gids geeft niet alleen een beeld van hun producten, maar ook van de (eet)gelegenhede

... lees meer

Prijs: € 19,50


Categorie: Boeken

Fries Goud en Zilver

In juni 2014 verscheen het meest volumineuze zilverboek dat
ooit is verschenen: Fries Goud en Zilver. Voor de driedelige, acht kilo
zware cassette is al het van betekenis zijn

... lees meer

Prijs: € 125,00


Categorie: Boeken

Frieslands verleden

Frieslands Verleden is een bundel van vijftig verhalen, waarin gerenommeerde historici de Friezen en hun geschiedenis beschrijven. Niet alleen geven zij een overzicht van de Friese geschiedenis,

... lees meer

Prijs: € 19,50


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7