All about Drachten
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

All about Drachten


Deel:

-

-

Drachten

Drachten

Drachten – definitely worth a visit!

In the middle of the Northern Holland, where the green fields end, starts the village called Drachten. Located between National Parks De Alde Feanen and Drents-Friese-Wold as well as Frisian lakes, Drachten is home for 45 000 people. Being the first city of the community Smallingerland, Drachten is part of the Frisian province.

Till the 17th century, Drachten never came up, as there were two areas: Noorderdracht and Zuiderdracht which were named after two small water courses. In 1641 the boom in Drachten began, as the Drachter Compagnons agreed on a contract in order to cut peat in the eastern part of the region. Around 800 people were working on this project and during this course of events the canal Compagnonsvaart developed. Furthermore, the number of workers rapidly exceeded the number of inhabitants of Drachten, as it started to be called. After the Second World War, the first industrial area has been established in Drachten. In 1950 Philips settled in Drachten, and though only 30 women started to work in a preliminary work space, the community enabled more and more halls and spaces to work. Thus, in the 70s there was one of the biggest Philips-establishments, as it provided work for 2500 people.

Being a village, Drachten seems to be rather a city, as it is well-known for its fun-shopping and dining facilities. Thus, one can say that a reason to visit Drachten can be fun-shopping, gastronomy and culture. The main street Zuiderbuurt not only combines cosiness and relaxation in its atmosphere but also provides a lot of possibilities to have delicious meals. If recreation and a peaceful time are desired, Drachten has a lot of beautiful and astonishing parks and forests which can be enjoyed.

Drachten has a lot of monuments to offer, whereas the most popular ones are Carillon and Standbeeld voor de Fierljepper at the Noorderhogeweg. Moreover, the element of water is very important in Drachten. For instance, Drachten is the birthplace for its Skutjes boats, hence it gives visitors the opportunity to relax and have a unique experience with friends or family. Additionally, it is really popular amongst locals and tourists, especially because of the annual competition Skûtsjesilen. Another famous attraction based on water is provided in De Welle, in forms of a subtropical swimming pool. Last but not least, De Naturij is a petting zoo including native and exotic animals, which attracts a lot of tourists and provides activities for children.

The cultural heritage of Drachten is represented by Museum Dr8888, where one can also find the art style of DADA by the famous Dutch artist Theo van Doesburg. The art style of DADA can especially be discovered and admired at the street Torenstraat, as there are a lot of colourful window-frames. Moreover, the theatre De Lawei is a cultural meeting point for comedy lovers, as famous comedians perform several times a year. Last but not least, the summer event Simmerdeis is a very popular attraction in Drachten, since it is an opportunity for new talents but also well-known Dutch artists to perform.

All in all, Drachten has surprisingly much to offer, as there are a lot of valuable, unique monuments and cultural attractions which still have an influence on the village. Thus, being a treasure of Friesland, Drachten has a lot of treasures itself.

If you are looking for a village, with cheerful and lively atmosphere: VISIT Drachten!

©

History of Drachten

Drachten is een vlekke, een grote plaats, die uit een dubbel streekdorp is ontstaan. Tot ruim in de 17de eeuw was nog geen sprake van Drachten. Er waren twee bescheiden boerenstreken: de Noorderdracht en de Zuiderdracht, beide genoemd naar waterlopen in de onmiddellijke omgeving. Noorderdracht is genoemd naar de Kleine Dracht in de buurt van De Kletten en Zuiderdracht ontleent zijn naam aan de flinke waterloop de Drait die nog steeds naar Het Zuid loopt. De buurschappen beschikten omstreeks 1200 over kleine bedehuizen met kerkhoven en konden zich beide een dorp gaan noemen.

In Noorderdracht stonden tijdens de Middeleeuwen langs de Oudeweg en het Noord zo’n twintig boerenhuizen en in Zuiderdracht en het Zuid ruim dertig. Tot in de 17de eeuw veranderde weinig in deze agrarische nederzettingen. In 1743 kwam tussen de twee streken een volwaardige kerk tot stand, een laat gevolg van de ommekeer die zich een eeuw eerder voltrok. De buurtkerken zijn sinds lang verdwenen maar beide kerkhoven bestaan nog.

De kentering kwam in 1641 toen de Drachtster Compagnons een contract sloten om het hoogveen ten oosten van de beide streken af te graven en tot turf te verwerken. Onmiddellijk werd begonnen met het graven van de vaart en geleidelijk ook met de wijken, de sloten in het veen. Er werkten soms wel 800 man. Nadat de infrastructuur was gelegd gingen ze in het veen werken. De arbeiders overvleugelden spoedig de oorspronkelijke boerenbevolking. De twee buurten groeiden naar elkaar toe. Aan de nieuw gegraven Drachtstervaart vestigden zich winkeliers en handelaren die op de bevolkingsimpuls afkwamen. Veel neringdoenden, ambachtelijke en vroeg-industriële bedrijven zagen kansen en kwamen naar ‘De Drachten’ en vestigden zich met voorkeur aan of nabij de vaart.

Drachten werd een vlekke van middenstanders en arbeiders. Nadat de betekenis van de turfwinning in de loop van de 19de eeuw afnam, bleef Drachten zich ontwikkelen met een diversiteit aan bedrijvigheid. Drachten stak andere dorpen, waaronder het oude en deftige Oudega waar het grietenijbestuur had gezeteld, naar de kroon. Het nieuwe grietenijhuis werd in 1830 in Drachten gebouwd. Kalkbranderijen en scheepswerven boden veel mensen werk. Een leerlooierij had tientallen arbeiders in dienst en dat aantal nam nog toe toen ook de fabricage van schoenen ter hand werd genomen. De oliemolen aan het Moleneind kreeg een nieuw leven met de Balata Industrie. Beide fabrieken werden later onderdeel van het Dunlop-concern. Er kwamen een cichoreifabriek, tabaksfabrieken, een blikfabriek en een wijnazijnbedrijf. Aan het begin van de 20ste eeuw verrezen aan het Moleneind een zuivelfabriek en een betonfabriek.

Sommige bedrijven gingen woningen voor hun personeel bouwen en bouwondernemers speelden in op de vraag naar woningen. Er kwamen typische arbeidersbuurten, maar ook deftiger straten waar de elite en de industriëlen zich vestigden. De Noorder- en Zuiderbuurt ontwikkelden zich tot een streek van winkels. Na de oorlog kwam er op particulier initiatief een Industriecommissie en ten zuiden van de Lange West (toen nog Meeuwweg) legde de gemeente een eerste industriegebied aan. De Industriecommissie wist aan de Oliemolenstraat een industriehal te realiseren, een zogenoemde aanloophal. In september 1950 werd Philips welkom geheten; het betekende een sterke impuls voor het bedrijvige Drachten. In een voorlopig onderkomen konden dertig meisjes beginnen aan de montage van scheerapparaten. De gemeente hielp om een montagehal aan de Oliemolenstraat te stichten. Jaar op jaar kwamen er fabriekshallen bij. Tussen de Oliemolenstraat en de Noorderhogeweg groeide een grote Philips-nederzetting. In de jaren zeventig werkten hier ongeveer 2500 mensen. Al deze werknemers en die van toeleveringsbedrijven en andere bedrijven die op het dynamische Drachten afkwamen, moesten worden gehuisvest. Want gingen de meeste meisjes en mannen uit de omgeving aanvankelijk heen en weer met de bus, de wens om zich bij het werk te vestigen moest worden ingewilligd. De gemeente maakte uitbreidingsplan na uitbreidingsplan. Het eerste in het noordoosten en vooral de woningbouwcorporaties vulden de wijken met woningen. Zij deelden in de dynamiek van de ‘boomtown’ Drachten. Voor cultuur en ontspanning werd De Lawei voor Drachten en wijde omgeving een belangrijk centrum.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Smallingerland in de atlas van Eekhoff

Smallingerland in de atlas van Eekhoff

Smallingerland in de atlas van Schotanus

Smallingerland in de atlas van Schotanus

Categorie: boeken

Folgeren, mensen door de tijd

Folgeren, mensen door de tijd

De Folgeren is een buurtschap onder de rook van Drachten. Tegenwoordig is de Folgeren aan Drachten vastgegroeid, vroeger was het een buurtschap los van de hoofdplaats. Niet alleen los in de fysieke be

... lees meer

Prijs: € 24,90