Deel:

|


Van Eysingaleane

De verbinding tussen Easterein en Wommels liep in de 19e eeuw en daarvoor via de `Alddyk` (Oudeweg). Deze begon aan de zuidkant van het dorp ter hoogte van Wynserdyl 55 (Santema) en kronkelde vervolgens naar het westen richting Wommels. Op ongeveer tweederde van de huidige verbinding tussen Easterein en Wommels kruist de Álddyk` deze weg. De `Alddyk` loopt dan vervolgens door de weilanden al kronkelend naar Wommels. De route over land tussen de beide dorpen was eeuwenlang een immense afstand. In de periode 1855 - 1860 veranderde dit. De huidige verbinding werd aangelegd met als gevolg dat de afstand 2,4 km werd. Het was geen modderweg meer zoals de `Alddyk`, maar er kwam een toplaag van steenslag. Voor die tijd was dit een grote verbetering. Ongetwijfeld zal de brug over de Sebearefeart toen ook aangelegd zijn. Als er een weg aangelegd is, komen er huizen. In vergelijking met het `oude dorp` was dit een mooie plek om te wonen en mooie (renteniers)woningen werden dan ook gebouwd. Veel van deze huizen worden op de bijgaande foto `s afgebeeld.


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: onbekend

Van Eysingaleane
©: onbekend


Van Eysingaleane vanuit de lucht
Vanuit de kerktoren gemaakt. Een beetje sneeuw zorgt voor een aantrekkelijk plaatje.
Easterein vanaf de Wommelser weg in 1914
De entree van Easterein vanuit het noordwesten (de Wommelserkant). Links van de herberg bevindt zich een wegwijzer. Voor de herberg staat het paard voor de brik te wachten en door de bomen valt de dom
Begin Wommelserweg 1914
De verbinding over water tussen de Skippersbuorrenfeart en de Sebeare liep door het dorp langs de Grieneleane. Tot de jaren dertig van de vorige eeuw kruisten drie ophaalbruggen deze waterweg. Dat we
Biggen
Oosterend 27-2-1914 Geachte Neef, Het varken heeft 10 flinke biggen gebracht. Gij moet nu maar met Germ overleggen of gij elk 5 wilt hebben, of 4 - 6. Bij ons is alles wel .Hartelijke groeten, uw Neef
Richting Wommels
Van Eysingaleane 4 is (rechts) door de bomen te zien. Dit eerste huis begint met nr 4. Dit komt omdat het een groot aantal jaren in twee zelfstandige wooneenheden verdeeld was. Later werd het weer é
De entree van Easterein
Zo ziet het er plm. 1925 uit bij de binnenkomst van Easterein Voor het huis van de dokter staat nog geen muurtje en het verkeer zal niet erg druk zijn. Dit blijkt wel uit de twee mannen die zo te zien
Niet meer steenslag maar klinkers
De sloot aan de linkerzijde van de weg is al gedempt. De weg is bestraat en langs de weg zijn trottoirs aangebracht. In de verte zien we dat de brug vervangen is. De eerste woning rechts is Van Eysing
Ingekleurde kaart Wommelserweg
Om de kaarten te verfraaien werden ze ingekleurd. Rechts het hek voor Van Eysingaleane 9, en links dat voor nr 8. Voor dit laatste nummer bevindt zich de electriciteitspaal. Straatverlichting lijkt no
Wommelserweg van noord-west naar zuid-oost
Dezelde afbeelding, maar nu, zwart/wit. Het is duidelijk te zien dat de sloot niet voor de nr 's 8, 6 en 4 langs gaat.
Begin vijftiger jaren
Een beeld van de Wommelserweg begin jaren fijftig. Links de houten palen voor de elektriciteitsdraden en om de zoveel palen een lamp voor de straatverlichting.
Eind vijftiger jaren
Hier zijn Johannes de Haan en Jaap Stenekes bezig met het herstellen van de bestrating op de Van Eysingaleane 9. Nr 7 was toen een timmerwerkplaats. In de verte zien wij op de vluchtheuvel de wegwijze
Wommelserweg plm 1950
De oprit rechts is het pad naar fiets- en wagenmaker Reitsma. Later komt op deze plek Hennie Faber met de eerste garage van Easterein en komt er een benzinepompstation langs de weg. .
Van Eijsingaleane 4 plm 1950
Deze woning werd in 1876 gebouwd door Jelle Arjens Timmenga, als rentenierswoning.
Van Eijsingaleane 8 plm 1950
De woning op deze foto stamt uit 1891. In de naoorlogse periode (1946 - 1957) was het de burgemeesterswoning van de gemeente Hennaarderadeel.
Van Eijsingaleane 7
Begin jaren 50. De halfronde ramen aan de zijkant van het huis zijn al vervangen door vierkante ramen . Het is dan een timmermansbedrijf. (Veenstra).
Wommelserweg plm 1950
De aanpassing van de naam Wommelserweg in Van Eysingaleane heeft nog niet plaatsgevonden.
Zicht op de Van Eijsingaleane vanuit de herberg
In 1961 was de vluchtheuvel nog het baken wanneer je Easterein binnenkwam. Later is de heuvel weggehaald omdat het passeren te veel complicaties opleverde.
Van Eysingaleane plm 1970
Omstreeks 1970 zijn de houten 'electriciteitspalen' met de straatverlichting vervangen door een nieuwe straatverlichting. De stroomkabels liggen dan ondergronds.
Van Eysingaleane 7
In 1984 is de Van Eysingaleane 7 nog het timmerbedrijf van Veenstra.
Wommelserweg plm 1920
Er kan nog ongestoord op de weg worden gespeeld.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!