Deel:

|


Wynserdyk

Pas na de tweede wereldoorog werd de Wynserdyk geasfalteerd. In die tijd stond in Het Boldswards Nieuwsblad het bericht `De walsen naderen ons dorp`. De laag die uit steenslag bestond werd stevig inelkaar gewalst en werd vervolgens geasfalteerd. Aan beide kanten zal de rijbaan ongetwijfels verbreed zijn, want de breedte van de na-oorlogse (vracht)auto `s en landbouwtrekkers met aanhang waren in de loop der tijd toegenomen. Langs de Hidaarderweg die later de Wynserdyk genoemd werd, zijn de woningen, de gereformeerde kerk en de openbare school vanuit Easterein gezien aan de linkerkant pas aan het einde van de 19e en het begin van de 20ste eeuw gebouwd en die aan de rechterkant tot Wynserdyk 10 in het begin van de 20e eeuw. De woningen di op nr 10 volgen zijn voor het grootste gedeelte uit de naoorlogse periode. Sommigen zijn gebouwd op de plaats waar een van de grootste boerderijen van Easterein, de boerderij van de De Gavere `s stond. De Wynserdyk begint in het dorp bij de afslag naar de Griene Leane en eindigt bij de Gouden Engel (de afslag naar de Slachte richting Wommels). 


© Tekst: Jan Hiemstra - © Foto voorblad: Jan Hiemstra

Wynserdyk
©: Jan Hiemstra


De nieuwe woningen aan de Wynserdyk 1970
Uit 1947
Aanzichtkaart uit 1939
Kaart aan Anneke.
Kaartje aan Anneke
De familie Rienstra woonde in het huis op de voorkant van de aanzichtkaart. Heel lief dat ze een kaart van hun woning stuurden naar het kind in het ziekenhuis. In Groningen. Alle kinderen hebben hun n
Zonder plan Boomgaard
Wynserdyk februari 1983
De Wynserdyk in februari 1983. Het lijkt inzettende dooi. Je ziet de Gereformeerde kerk met de pastorie ernaast. Linksboven de boerderij van Okkema
Wynserdyk voor 1940
Hidaarderdyk 1935
Voor de oorlog is het nog een bijzonderheid om gefotograveerd te worden. Mensen vinden het leuk. Voor de boerderij rechts op de foto ligt een vaart en over de dam kan je op het erf komen.
Wynserdyk foar 1925
Wynserdyk voor 1920, de huizen aan weerskanten van de weg zijn alleen via een bruggetje of dam te bereiken.
Wynserdyk foar 1925
De Wynserdyk voor 1940 met op de achtergrond de ophaalbrug over de vaart langs de Grieneleane. Achter de brug het later afgebroken strohok van de Vellinga 's. Nu is het een idyllisch plekje aan het wa
Hidaarderdyk 1914
De Hidaarderdyk vanuit het zuidwesten. Het gedeelte voor de boerderij van De Gavere is nog onbebouwd.
Wynserdyk 55
De boerderij van de familie Santema, met de naam Romsicht, gebouwd in 1922.
Wynserdyk voor 1925
Een ingekleurde kaart. Het dorpsaanzicht vanaf Hidaard was toen heel anders.
Vanaf Hidaard
Wynserdyk voor 1935. De elektriciteitspalen bepalen het beeld.
Wynserdyk voor 1940
Het huis dat vooraan staat is er nog steeds. Op de hoek van Vrijburg en de Wynserdyk. Willem Rienstra woont er nu.
Wynserdyk voor 1940
Wynserdyk voor 1940. Links zijn nog geen woningen gebouwd.
Wynserdyk
Openbare school met daar achter de Gereformeerde kerk, voor 1940.
Gereformeerde kerk 1910
Wynserdyk 39
Oorspronkelijk woonde het hoofd van de openbare school in deze woning, later de dorpsagent, Foto is van ongeveer 1960
Durk van Houten
Durk, zoon van Jan van Houten en 'Mimeltsje'Jacoba Dijkstra voor zijn 'woonwagen" bij het likehofke. Durk was één van de tien kinderen van dit echtpaar.
1957
Merk van der Meulen en Andries Smeding op straat. Daarachter de Gavere Boerderij.
De skuorre rond 1985
In 1939 heeft Ruerd Posthuma (* 1915) met zijn vrouw Hinke Tiemstra de schilder zaak overgenomen van Romkema op de Tsjerkebuorren. Posthuma liet in 1964 een nieuwe zaak bouwen op de Wynserdyk 10c. Zoo
Wynserdyk 20, 18, 16, 14
Deze gemeentewoningen zijn in 1918 als vier onder één kap gebouwd. Nu zijn het er twee en in particulier eigendom.
Wynserdyk 1 gebouwd in 1891
Op de hoek van Grieneleane en Wynserdyk staat een mooi huis met timmerloods. Gebouwd door Jocobus Timminga (1846-1925). Met zijn broer Selius runde hij het bedrijf. In 1911 maakten ze plaats voor hun
Wynserdyk 1
Foto van de voormalige timmerloods vanaf de Grieneleane genomen.
Wynserdyk 1963 afbraak
In de herfst van 1963 ging de boerderij van De Gavere tegen de vlakte. De binten vormden nog een bijzonder hecht geheel.
Wynserdyk 1963 afbraak
In de herfst van 1963 werd de boerderij van De Gavere gesloopt. De binten vormden nog een bijzonder hecht geheel.
Wynserdyk 1963 afbraak
In de herfst van 1963 werd de boerderij van De Gavere gesloopt. De binten vormden nog een bijzonder hecht geheel.
De Kliuw
De Kliuw vanuit het zuiden; linksaf richting Hartwert en Bolsward, rechtaf richting Reahûs, rechtdoor Hidaard en Easterein
Wynserdyk januari 1963
Zo zag de Wynserdyk er in de maand van de elfstedentocht in 1963 eruit.
Easterein breidt uit
Het bord bij de ingang van de dorpskom van Easterein is in de loop der jaren verplaatst richting Hidaard.
Wynserdyk 53, 1963
Boerderij Wyns, destijds beboerd door Jan Heeg. Mooi te zien is dat het eerder op een Terp lag. Na het afgraven van de terpaarde ligt het land veel lager.
Wynserdyk 53
De Rispersermolen met de boerderij van Symen Bouma op de achtergrond.
Wynserdyk 28
Deze stjelp boerderij is gebouwd tussen 1840 en 1850. Vanaf de jaren 80 is het een woonboerderij.
Wynserdyk 26a
In de jaren 80 van de vorige eeuw kwam er land vrij aan de Wynserdyk. De boerderijen op nummer 26 en 28 stopten met het bedrijf. Dit gaf de gelegenheid om een boerderij toe te voegen in het kader van
Wynserdyk 53
Dit is een zeer oude boerderij. Het komt in de boeken voor vanaf 1600. De boerderij is hoger gelegen. De terp Wyns lag bij deze boerderij. De terp is afgegraven. De boerderij kreeg de naam Nijlânstat
Wynserdyk 24
De boerderij van Okkema. Eerder was het een melkveehouderij. Later is het loonbedrijf erbij gekomen. Later is het melkveebedrijf gestopt.
Wynserdyk 30
' De Gouden Engel' Op kruispunt van de Slachte en de Wynserdyk ligt een klein dijkhuisje. Het was vroeger een Herberg waar men even rust kon nemen. De Slachte, een oude waterkering moest er voor zorge
Begraafplaats dak- en thuislozen 1970
Rechts het met bomen omzoomde perceel waarop dak- en thuislozen een laatste rustplek konden krijgen.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!