Villages in Friesland starting with the letter H
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Villages in Friesland starting with the letter H


Deel:

-

-

In Fryslân you will find over 400 villages, some very small and some relatively large in size. Drachten without any doubt being the largest and Leons probably the smallest with its church, residence and five farmhouses.

All villages have their own interesting story and history to tell. Below we highlight all 400+ villages for you. To find a specific village, click on the corresponding initial letter of the village name. You can also find a village via the "complete list of Villages and cities".

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Click here for a complete list of Villages and cities)

Hallum
© FrieslandWonderland

Hallum

Hallum, Friesland.

When talking to locals in Hallum you learn that one of the things that makes Hallum most attractive for visitors is the quietness and calmness of the village. You can enjoy ...

lees meer

Hantum
© FrieslandWonderland

Hantum

Hantum is een karakteristiek terpdorp dat enkele eeuwen voor het begin van de jaartelling is ontstaan op een kwelderwal en geleidelijk tot flinke hoogte is opgeworpen. Het komt in het midden van de 10...

lees meer

Hantumeruitburen
© FrieslandWonderland

Hantumeruitburen

Hantumeruitburen is administratief een dorp, maar er heeft zich volstrekt geen komvorming voorgedaan. Er is nooit een kerk geweest en de kinderen waren voor het onderwijs ook aangewezen op omliggende ...

lees meer

Hantumhuizen
© FrieslandWonderland

Hantumhuizen

Hantumhuizen bestaat uit een dorpskom, de buurtschap Hantumerhoeke en verspreid liggende solitaire woningen en (woon)boerderijen. In totaal heeft Hantumhuizen ca. 225 inwoners.

In de kom bevindt zi...

lees meer

Harich
© Marica van der Meer

Harich

Harichster folksliet op de wize fan 'Daisy Bell' fan Harry Dacre.

Harich, Harich, plakje op’t Fryske sân
Harich, Harich, paerel fan Gaesterlân
Te midden fan bosk en hei...

lees meer

Harkema
© Hendrik van Kampen

Harkema

Visit Harkema’s number one attraction that can’t be found in any other Friesian village. “De Spitkeet” is a theme park where visitors can get a firsthand look at how people lived in thi...

lees meer

Harlingen
© FrieslandWonderland

Harlingen

Harlingen is said to be the most beautiful city of the Frisian Elfsteden. Of course, beauty lies in the eye of the beholder, but Harlingen has something unique to offer: the distinctive flair of a rea...

lees meer

Hartwerd
© FrieslandWonderland

Hartwerd

Het honderdveertig inwoners tellende Hartwerd kent een woelige geschiedenis. Een historie waarin de bloei en vernietiging van twee kloosters een belangrijke rol speelde. De eens zo religieuze plaats m...

lees meer

Haskerdijken
© FrieslandWonderland

Haskerdijken

Haskerdijken (Haskerdiken) en Nieuwebrug (Nijbrêge) zijn zogenaamde tweelingdorpen: ze liggen tegen elkaar aan. De dorpen liggen iets ten noorden van Heerenveen aan de Heeresloot. In 1231 werd in Has...

lees meer

Haskerhorne
© FrieslandWonderland

Haskerhorne

Haskerhorne ligt even ten zuidoosten van Joure, in de hoek van de A6 en de A7. Dit dorp heeft zijn naam te danken aan het feit dat het in de hoek (horne) van Haskerland lag. Eeuwen terug was dit één...

lees meer

Haulerwijk
© Hendrik van Kampen

Haulerwijk

Haulerwijk is een karakteristiek en naar verhouding oud veenkoloniedorp, een streekdorp langs de Compagnonsvaart, de Haulerwijkstervaart en Kromme Elleboogvaart. De vaart werd in 1756 door de Drachtst...

lees meer

Heeg
© FrieslandWonderland

Heeg

Anchor your boat and step upon the terrace
Heeg is located in the middle of the lake area of South-West Friesland. Flat land, wide views and great nature areas preserved for enjoyment.
...

lees meer

Heerenveen
© FrieslandWonderland

Heerenveen

Located in the southern heart of the Dutch province of Friesland, Heerenveen is the worldwide known home to the most prestige Thialf Ice Skate stadium. This prestige position is further substantiated ...

lees meer

Hegebeintum
© Hendrik van Kampen

Hegebeintum

Al voor de jaartelling wierpen de Friezen heuvels op om de voeten droog te houden. De terp van Hogebeintum is de hoogste van Nederland (8,8 meter). In deze terp zijn allerlei bijzondere voorwerpen gev...

lees meer

Heidenskip It
© Hendrik van Kampen

Heidenskip It

De geleerden zijn het er niet over eens: is It Heidenskip nu een dorp of een buurtschap van Workum? Of een polder met hier en daar een woning en Brandeburen als woonkern? Wat de benaming ook is, It He...

lees meer

Hemelum
© Hendrik van Kampen

Hemelum

Hemelum is een klein en dynamisch dorp. Het dorp ligt prachtig in het glooiende landschap van Gaasterland. In het Noorden grenst het dorp aan de Morra, één van de oudste meren van Friesland. Aan de ...

lees meer

Hempens
© FrieslandWonderland

Hempens

In het midden van de 19de eeuw meldde het Aardrijkskundig Woordenboek van Van der Aa dat tot het dorp Hempens voorheen ook Zuiderburen behoorde, maar dat de vijf huizen allemaal waren gesloopt. Nu is ...

lees meer

Hemrik
© FrieslandWonderland

Hemrik

Het kleine, sfeervolle dorpje Hemrik ligt in het zuiden van de gemeente Opsterland. In en rond het dorp staan verschillende historische gebouwen, zoals de boerderij Himrikerpaed 1 en 4, de prachtige w...

lees meer

Herbaijum
© Hendrik van Kampen

Herbaijum

Herbaijum is een klein terpdorp ten westen van de Slachte. De kern met kerk ligt ten noorden van de voormalige rijksweg Leeuwarden- Harlingen die vroeger erg veel verkeersoverlast bracht.

Hier ston...

lees meer

Hiaure
© FrieslandWonderland

Hiaure

Hiaure is een klein terpdorp waarvan de ontstaansgeschiedenis nog onduidelijk is. De terp kan al dateren van voor het begin van de jaartelling omdat het op oude kaarten een radiale terp lijkt die verg...

lees meer

Hichtum
© Hendrik van Kampen

Hichtum

Een wandeling door het dorpje Hichtum, net boven Bolsward, neemt bezoekers mee naar de tijd dat het dorp bewoond werd door rijke Friese grietmannen. Hichtum kent een hele lijst van schatrijke families...

lees meer

Hidaard
© FrieslandWonderland

Hidaard

Hidaard is een klein terpdorp in de oostelijke punt van het eiland van Easterein en even ten noordoosten van de scherpe bocht die de Slachtedyk maakt bij de Kliuw. Het dorp kan uitsluitend over de Sla...

lees meer

Hieslum
© Hendrik van Kampen

Hieslum

Hieslum is een kleine kern tussen Workum en Bolsward. Het terpdorpje telt zo'n tachtig inwoners. Het heeft samen met het nabijgelegen Parrega een dorpsvereniging die ruim tachtig jaar bestaat. De...

lees meer

Hijum
© FrieslandWonderland

Hijum

Even though Hijum appears to be a relatively small village it has more to offer than expected. Located between Friesland’s capital Leeuwarden and the UNESCO World Heritage site, the Wadden Sea, Hiju...

lees meer

Hilaard
© Hendrik van Kampen

Hilaard

Hilaard is een terpdorp waar de bebouwing aanvankelijk vrij verspreid over de terp en de onmiddellijke omgeving gestrooid leek. Vanaf het midden van de 19de eeuw is het dorp verdicht en vormden zich w...

lees meer

Hinnaard
© Hendrik van Kampen

Hinnaard

Hinnaard is een klein, compact terpdorp. Het ligt slechts 500 meter ten zuiden van de Bolswardertrekvaart, maar het waterbuurtje Spyk hoort bij het westelijker gelegen dorp Iens. Daartussenin stond Sa...

lees meer

Hitzum
© Hendrik van Kampen

Hitzum

Hitzum is een terpdorp ten zuiden van Franeker en het bestaat buiten de bebouwing langs de doorgaande weg langs de kerkterp uit twee dwars daarop staande vrij compacte streken huizen. Met aan de Arume...

lees meer

Hollum
© FrieslandWonderland

Hollum

Hollum is een esdorp met buurten dat uit twee delen is ontstaan. In het zuidelijke, jonge, gedeelte is de losse bebouwing vrij regelmatig geplaatst langs twee noord-zuid verlopende lanen, de Ooster- e...

lees meer

Holwerd
© FrieslandWonderland

Holwerd

Vertrekpunt naar Ameland. Pal aan de Waddenzee. Wandel over de lange pier. Meeuwen krijsen boven uw hoofd. Vanaf Holwerd kunt u goed aan een wadloop tocht beginnen. Een waar avontuur op de zeebodem!

lees meer

Hommerts
© FrieslandWonderland

Hommerts

Hommerts en buurdorp Jutrijp vormen een tweelingdorp. Samen hebben ze een kleine duizend inwoners. Hommerts-Jutrijp ligt als een lint langs de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer.

Geschiedenis<...

lees meer

Hoorn
© Hendrik van Kampen

Hoorn

Hoorn is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op een oude strandwal. Op dezelfde wal ontwikkelde zich de agrarische streek Lies. De Dorpsstraat raakte aanvankelijk vooral aan de zijde van...

lees meer

Hoornsterzwaag
© FrieslandWonderland

Hoornsterzwaag

Hoornsterzwaag staat samen met buurdorp Jubbega ook wel bekend als de Kompenije. De dorpen liggen in het prachtige gebied ten oosten van de Heerenveen en kennen diverse recreatieve voorzieningen. Er i...

lees meer

Houtigehage
© FrieslandWonderland

Houtigehage

Houtigehage is een heidedorp dat pas aan het einde van de 19de eeuw gestalte kreeg. De oorsprong is ouder. Tot in de eerste helft van de 18de eeuw lagen in deze streek hoge venen. Op de grietenijkaart...

lees meer

Húns
© FrieslandWonderland

Húns

Húns is een klein terpdorp met een aantrekkelijk ontwikkelde structuur. Het ligt ten noorden van de Bolswardertrekvaart waarmee het met een dorpsvaartje was verbonden. Over land lag Húns tot in de t...

lees meer

Hurdegaryp
© FrieslandWonderland

Hurdegaryp

Generally, the main reason why Hurdegaryp differs from other villages in the region is that there are many different natural and cultural assets, which make it an interesting destination for visitors ...

lees meer