Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter Z
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Doarpen yn Fryslân begjinnend mei de letter Z


Deel:

-

-

Begjinletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hjir foar de tradisjonele list mei doarpen en stden)

Zandbulten
© Hendrik van Kampen

Zandbulten

Zandbulten is een streekdorp dat de status van dorp officieel niet bezit. Het wordt als streek bij Kollumerzwaag gerekend en nog eerder was het een buurschap van Westergeest. De streek is vanaf de 18d...

lees meer

Zandhuizen
© Hendrik van Kampen

Zandhuizen

Zandhuizen is een jong heidedorp. Zo jong en aanvankelijk onbeduidend dat het in de oudere bronnen niet voorkomt. Het was in elk geval een buurt met een es ten zuiden van de Zandhuizerweg, iets ten oo...

lees meer

Zurich
© FrieslandWonderland

Zurich

De namme Surch (Nl. Zurich) docht tinken oan dy grutte stêd yn Switserlân. It doarpke flakby de Ôfslútdyk ferwolkommet dan ek geregeld besikers út dat lân. doe`t de eardere gemeente Wûnseradiel...

lees meer

Zwagerbosch
© FrieslandWonderland

Zwagerbosch

Zwagerbosch is een jong streekdorp in de uiterste zuidwesthoek van Kollumerland dat pas in 1940 de status van dorp heeft gekregen. Daarvoor was het een buurschap bij het toch vrij ver verwijderde Koll...

lees meer

Zweins
© Hendrik van Kampen

Zweins

Zweins is een terpdorp en ligt tussen de rijksstraatweg van Leeuwarden naar Harlingen en de trekvaart tussen deze steden, het huidige Harinxmakanaal. Het dorp heeft geen echte kern; het bestaat uit ee...

lees meer