Deel:


Blauhúster Pollen

In het weidse kleigebied van Wymbritseradiel liggen de drie boezemmeertjes Vliet, Rietmar en Sipkemar. Samen met het voormalige boezemland van het Tsjesskar vormen ze de Blauhúster Puollen.

De waterkwaliteit van de meertjes is niet goed genoeg voor bijzondere planten, maar als pleister- en foerageergebied voor watervogels zijn It Vliet, Rietmar en Sipkemar wel van belang.

De Blauhuster Puollen zijn vrij toegankelijk.


Meer weten? Ga naar de website van It Fryske Gea.

Locatie

Westhem


© Tekst: - © Foto voorblad: It Fryske Gea

Blauhúster Pollen
©: It Fryske Gea