Deel:


Bûtenfjild

Luister naar de heikikker en ruik de gagel! Het 319 hectare grote Bûtenfjild heeft veel te bieden. Natte, schrale graslanden, verlandde petgaten, broekbossen, open waterplassen, uitgestrekte riet- en ruigtevelden en een stroomdal van een oud riviertje. Al deze verschillende landschapstypen leveren veel bijzondere dier- en plantensoorten op.Er liggen in het Bûtenfjild drie wandelroutes die het gehele jaar zijn opengesteld. De rondgaande wandelroute op de Sippen-Finnen is alleen met de boot bereikbaar en buiten het broedseizoen (15 juli en 15 maart) vrij toegankelijk.Meer weten? Ga naar de website van It Fryske Gea.

Locatie

Oentsjerk


© Tekst:

Bûtenfjild
©: