Deel:


De Schierstins

Schierstins

De Schierstins aan de Hoofdstraat is de enige bewaard gebleven middeleeuwse verdedigbare torenstins in Friesland. De naam verwijst naar de vroegst bekende eigenaren, de `schiere monniken' of Cisterciƫnsers, die volgens een oorkonde uit 1439 de toren bezaten. De toren stond binnen een omgracht terrein op een heuvel en was uit veiligheidsoverwegingen pas op de hoogte van de verdieping via een ladder te bereiken. De dikke bakstenen muren bevatten schietgaten en later kruisvensters.
Vanaf de 17de eeuw werd de stins voor bewoning geschikt gemaakt en met een aanbouw aan de oostzijde uitgebreid. Voorname personen uit Leeuwarden en Franeker gebruikten de stins in de 18de eeuw als buitenplaats zoals professor Gerdes en zijn vrouw en hun dochter die met professor S.H. Manger, theoloog aan de universiteit van Franeker was getrouwd. In het begin van de 19de eeuw verwierf de Leeuwarder burgemeester Thijs Feenstra het complex. Een opvallende eigenaar was B.Th. baron van Heemstra die vanaf 1871 er een museum heeft ingericht.
Later raakte de toren in verwaarloosde toestand. In 1906 en in 1961 werd het complex ingrijpend gerestaureerd. In de toren zijn oude bouwfragmenten te zien terwijl in de aanbouw, in de zaal met fraaie rococo-schoorsteenomlijsting exposities worden gehouden. Het complex is eigendom van de gemeente en is nu als cultureel centrum toegankelijk.

Toegankelijkheid: Het hele jaar geopend van dinsdag t/m zaterdag, 13.30-17.00 uur.

Locatie

Hoofdstraat 1 - 9269 S, Veenwouden


© Tekst: - © Foto voorblad: Albert Speelman

De Schierstins
©: Albert Speelman