Deel:


Gereformeerde kerk

Heeg, De Skatting 30: gereformeerde kerk

De Dolerenden van Heeg wensten een kerk naar voorbeeld van die te Makkum (1886, gesloopt 1965), z1j het dat zij een aanpassing wilden die het gebouw als kerk herkenbaar maakte, te weten een toren.

Tjeerd E. Kuipers (1857-1942), afkomstig uit Friesland en als architect gevestigd te Nieuwer-Amstel, ontwierp in 1889 de kruiskerk, die was geïnspireerd op de Hollandse renaissance. De detaillering ontleende hij aan de Zuider- en Westerkerk te Amsterdam van de zeventiende-eeuwse bouwmeester Hendrick de Keyser (1565-1621). De kerk werd in 1892 voltooid.

Locatie

De Skatting 30 - Heeg


© Tekst: - © Foto voorblad: Provincie Fryslân

Gereformeerde kerk
©: Provincie Fryslân