Deel:


Grafmonument

Workum, bij Noord 175: monument

Het anonieme graf van de belangrijkste weldoeners van de katholieke kerk te Workum wordt gesierd met een neogotisch monument. Onder het gietijzeren baldakijn, samengesteld uit architectonische elementen, staan twee heiligenbeelden. Het zijn de patroonheiligen Bernardus en Cecilia van de kinderloze echtelieden Bernardus Fluitman en Sytske Fluitman-Ydema. De beelden zijn afkomstig uit de ijzergieterij van A. van Aerschot in het Belgische Herentals.

Locatie

Workum


© Tekst: - © Foto voorblad: Provincie Fryslân

Grafmonument
©: Provincie Fryslân