Deel:


Haghakerk

In de 12e eeuw stond er op de plaats van Haghakerk al een kerkgebouw dat aan de Heilige Christophorus was gewijd. In 1840 kreeg de kerk haar huidige aanzien. In de kerk bevindt zich een fraaie 17e eeuwse kansel met bijbehorend doophek waarop twee doopbogen zijn geplaatst en een lezenaar uit 1821 met adelaar. De toren met spits heeft een luidklok uit 1615. In 1860 bouwde L. van Dam uit Leeuwarden het orgel. Helemaal voorin in de kerk, is een cachot “it hûnegat”. Vroeger werd hierin het geboefte opgesloten.

Locatie

Tsjerkebuorren 2 - 8621BH, Heeg


© Tekst: - © Foto voorblad: Peter Karstkarel

Haghakerk
©: Peter Karstkarel