Deel:


Landhuis

Oranjewoud, Koningin Julianaweg 73: landhuis 'klein Jagtlust'

Noot van de redactie
Klein Jagtlust is één van de lokaties van de tweede editie van het Kamermuziekfestival Landgoedconcerten Oranjewoud, 24 tot en met 26 mei 2013. Voor meer informatie: zie onze Cultuuragenda of kijk op www.festivaloranjewoud.nl
Het landhuis 'Klein Jagtlust' is in 1856 in opdracht van de familie Heringa Cats gebouwd naar ontwerp van de destijds bekende Leeuwarder architect Jacob Izaäks Douma. Het werd verbouwd in 1867 en 1876. De aanleg van de tuin werd in handen gegeven van Johann Nicolaas Heinrich Meijer.

Zoals bij de meeste buitens hoorden ook bij 'Klein Jagtlust' verschillende dienstwoningen, die waarschijnlijk eveneens door Douma zijn ontworpen. De tuinmanswoning (Koningin julianalaan 75) werd al vóór 1876 gebouwd; de geveltop is voorzien van fraai houtnijwerk, dat in ajour is uitgevoerd. De kassen aan weerszijden van de woning zijn in 1899 afgebroken.

De rentmeesterswoning bij 'Klein Jagtlust' (Koningin Julianaweg 71) dateert van 1870. Onder de eenvoudige daklijst zijn versieringen aangebracht. Boven de deur bevindt zich een eenvoudig medaillon.

Locatie

Oranjewoud


© Tekst: - © Foto voorblad: Albert Speelman; Provincie Fryslân

Landhuis
©: Albert Speelman; Provincie Fryslân