Deel:


Nicolaaskerk

Open van 10.00 – 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. Bezoek grafkelder 2,00 euro (niet op zondag).


De kerk dateert uit ongeveer 1200 en heeft nog een oorspronkelijke noordmuur uit die bouwperiode met sporen van romaanse dichtgemetselde vensters. In 1777 is het tongewelf in de kerk aangebracht en in 1888 is de zadeldaktoren vervangen door de tegenwoordige spitse toren. Het interieur is één van de fraaiste protestantse inrichtingen in Fryslân, met kansel, doophek, vrouwenbanken en gesloten mannenbanken. Het orgel is gebouwd door Rudolf Knol in 1788, met geschilderde houten gordijnen en een balustrade met snijwerk. Onder het verhoogde koor bevindt zich de grafkelder die daar in 1609 is ingericht. De mummies, die hier al eeuwen liggen, zijn leden van de familie Walta, die de kelder gebouwd heeft. In de kerk is over de kelder en de labadisten een permanente tentoonstelling.

Locatie

Terp 1 - 8637VJ, Wiuwert


© Tekst: - © Foto voorblad: Peter Karstkarel

Nicolaaskerk
©: Peter Karstkarel