Deel:


Poptaslot - Heringastate

Poptaslot

In Marssum leidt de tegenover de kerk gelegen laan naar het van oorsprong 15de eeuwse omgrachte terrein van de state. Eerst valt de laat-renaissance poort uit 1631 op. Boven de doorgang is het wapen van Henricus Popta aangebracht. Via de poort betreedt men het voorplein, dat door de state en de boerenschuur is ingesloten.
De state heeft twee torens met ui-vormige bekroning. Het linker deel is in de 16de eeuw, het rechter in 1631 gebouwd. In het laatste werd de zaal ondergebracht. In dit vertrek bevindt zich een mooie versierde schouw. De eiken deur wordt door fraai gesneden beelden geflankeerd. De in 1906 gerestaureerde Heringastate herbergt veel interessante kamers met 17de eeuwse meubels, waaronder bedsteden.
De naam van de state is ontleend aan het geslacht Heringa, dat deze vier generaties lang bezat. Na hen volgden de Eysinga's. Op het huwelijk van Frans van Eysinga in 1649, was de Friese stadhouder Willem Frederik uit Leeuwarden aanwezig. De kinderen van Frans verkochten de state aan dr. Popta, advocaatbij het Hof van Friesland, die het gebouw als buitenverblijf gebruikte. Hij woonde in Leeuwarden.
Popta was een vermogend man en was ongetrouwd. Bij testament bepaalde hij dat van zijn vermogen een gasthuis moest worden gesticht aan de noordzijde van Heringastate. Zijn nalatenschap is tot heden telkens door een viertal voogden beheerd. De state en de fraaie siertuin zijn op gezette tijden en op afspraak te bezichtigen.

Toegankelijkheid:

  • dinsdag t/m zaterdag, op afspraak.
  • juli t/m augustus maandag t/m zaterdag van 11.00-17.00
  • september t/m oktober dinsdag t/m zaterdag, op afspraak.
  • Het slot is uitsluitend met een gids te bezichtigen.

Locatie

Slotleane 1 - 9034 H, Marssum


© Tekst: - © Foto voorblad: Albert Speelman

Poptaslot - Heringastate
©: Albert Speelman