Deel:


Stelling

Kornwerderzand, Afsluitdijk: stelling Kornwerderzand

De mitrailleurkazematten VIII en IX, respectievelijk gebouwd in 1932 en 1933, bevinden zich op de landtongen aan weerszijden van de binnenhaven naar de schutsluizen in de Afsluitdijk. Mitrailleurs in de kazemat en in open opstelling konden de binnenhaven verdedigen en tevens op de Afsluitdijk vuren.

Rondom de kazematten zijn dikke betonnen borstweringen aangebracht. Ze zijn gebouwd om de zwaarste beschietingen en bombardementen te doorstaan: de dekkingen bestonden uit twee tot drie meter dik gewapend beton met diepstekende betonmuren om het doordringen van projectielen onder de vloerplaat van de kazemat te voorkomen. Beide verdedigingswerken zijn voorzien van geometrische camouflagebeschildering.

Locatie

Kornwerderzand


© Tekst: - © Foto voorblad: Provincie Fryslân

Stelling
©: Provincie Fryslân