Deel:


Van Burmaniawei 3

Open 11 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.


Voor rondleiding op een ander tijdstip graag contact opnemen met de koster mevr. G. v.d. Brug-Kuipers (0515-333830).


Edens (Iens is de Friese naam) is een typisch terpdorpje. Rond kerk en toren zijn de huizen gedrapeerd. De oudste delen van de kerk stammen uit de 13e eeuw. In 1874 werd de kerk in oostelijke richting vergroot en bovendien kwam de regenwaterbak van het dorp in de kerk te liggen. deze regenopvang is nu nog steeds te bekijken. Bij de laatste restauratie (1988-1990) is o.a. de altaarsteen uit 1350 teruggevonden. Ook de oude fundamenten van de kerk, de grafstenen van het adellijke geslacht Van Burmania en geprofileerde stukken zandsteen zijn thans in de kerk te bewonderen.

Locatie

Van Burmaniawei 3 - 8733AA, Edens (Iens)


© Tekst: - © Foto voorblad: Peter Karstkarel

Van Burmaniawei 3
©: Peter Karstkarel