Canon van Longerhouw
FrieslandWonderland
FriesDuitsEngels


Deel:

-

-

Canon van Longerhouw

Voor historische canons van meer Friese dorpen steden gaat u naar de website www.dorpscanon.nl

Tijdperk:

19e eeuw (1800-1900)

Categorie:

Dorps- of Stadsfiguur

© ds. G.A. Wumkes, Het Friese Reveil

Dominee Felix voorman van het Friese Reveil

Ds. Jan Wouter Felix (1824-1904) was Hervormd predikant te Schettens-Longerhouw van 1848-1851. Hij woonde in de pastorie, welke in Longerhouw stond. Ds. Felix is bekend geworden als voorman van het zo

...

lees meer

Tijdperk:

Hoge & Late Middeleeuwen (1000-1500)

Categorie:

Kerk & Religie

© Jacobus J. Stellingwerf

Kerk van Longerhouw gebouwd

Omstreeks 1250 is de oude kerk van Longerhouw gebouwd. Vooral bij de toren is nog goed te zien dat deze van kloostermoppen is gebouwd. Er is gelukkig een afbeelding uit 1722 bewaard gebleven, waarop d

...

lees meer