Deel:

|


Easterein uit de lucht gezien

Easterein gefotograveerd van uit de toren. Jan Hiemstra heeft over een lange tijdsperiode foto's gemaakt. Het is bijzonder om te zien hoe een foto in de zomer zo kan verschillen met een winters tafereel. Ook is de bebouwing vanuit dit perspectief mooi te zien is. Welke nieuwbouw heeft plaatsgevonden, en welke panden zijn verdwenen. Het dorp is in beweging. De meest recente foto's zijn gemaakt in 2015. Zonnepanelen en windmolens veranderen het beeld.

Naast de foto's vanuit de kerktoren, zijn er ook foto's gemaakt vanuit ander perspectief.


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Easterein uit de lucht gezien
©: Jetske Santema


Een ansichtkaart
Rondom de kerk ligt het kerkhof omringd door het kerkpad. Een verordening van Karel de Grote (rond 800) schrijft voor dat het pad zo breed moet zijn dat vier mannen een vijfde kunnen dragen. Bij een
Plattegrond
De situatie zoals de vaarten eens zijn geweest in Easterein. Langzamerhand zijn verschillende sloten gedempt. Gelukkig is er nog veel overgebleven. Oosterend als klein Venetië.
Pastorie
In 1934 is deze foto gemaakt vanaf de kerktoren. Links in beeld de schoorsteen van de zuivelfabriek. Achter de pastorie is nog geen bebouwing. Nu Stittenserleane enz.
Richting Reahús 1983
De boerderij van Sjaarda
Van de kerktoren 1934
Rechtsonder de pastorie. Vanaf links ligt de weg naar Itens. Het werd de Itenserweg genoemd. Nu is het de Sibadawei. Rechtsboven de schoorsteen van de zuivelfabriek.
Richting Wommels
Foto J. Guitard
Van de kerktoren 1930
De Foarbuorren
Skoallestritte 1961
Wat auto's betreft, een populaire V.W. Kever en een kleine vrachtauto.
Skoallestrjitte 1961
Een prachtig uitzicht op de skoallestrjitte. Vooraan rechts de oude huizen. Daarna het blokje van 2 huizen gebouwd rond 1954. Daarachter de 8 kamerwoningen en in de verte de nieuwe school.
Skoallestrjitte 1961
Tegenover de school de eerste nieuwbouw. Voor de Sjaardaleane de Andries Joustrastrjitte
Richting Wommels 1963
In de greep van de strenge winter
Strenge winter 1963
De Skippersbuorren is lang dichtgevroren. Het lijkt net alsof er mensen op schaatsen, mensen met goede ogen kunnen dit zien, zoekplaatje :)
Skippersbuorren 1964
Linksmidden de voormalige lagere school, die in gebruik is als loods.
Richting Skrok 1963
Op de voorgrond staat de pastorie, daarachter is nog geen bebouwing. In de verte zie je de grasdrogerij en links de schoorsteen van de zuivelfabriek.
Richting Skippersbuorren 1963
Als alles wit is, is alles anders.
Winters tafereel 1961
Vanaf de kerktoren het uitzicht op de Wynserdyk in 1961. Rechts de Gravere boerderij. Meer links de Gereformeerde kerk en daarachter het weiland waar later de kleuterschool is gebouwd. In het midden d
Uitzicht op de Grieneleane 1961
De Griene leane en Foarbuorrenen zonder muziektent.
Gravere boerderij 1961
Uitzicht op de Wynserdyk, waar de de boerderij van Gravere nog overeind staat. Op de achtergrond de boomgaard van Rienk v.d. Valk. Links van de boerderij is een loods voor opslag voor de oogst.
Winters tafereel 1961
In het midden de gereformeerde kerk aan de Wynserdyk. De kleuterschool is nog niet gebouwd. Op de voorgrond de Paraplu, vier huizen onder een dak.
Luchtfoto 1950
Deze foto moet vanuit een vliegtuig genomen zijn. Centraal staat Cafe Bergma op de kruising naar Wommels, Hidaard en Itens. Op de kruising staat een ANWB wegwijzer om dit aan te geven. De muziektent i
Van de kerktoren, 1940
De "Skippersbuorren" ligt als een lint in het landschap. In de verte de bomen rondom de boerderijen van nu Kuiper en Hiemstra.
Panorama 1940
Rechtsonder staat de muziektent, links daarvan de Grieneleane, dan rechts daarboven de van Eijsingaleane deels nog niet bebouwd. Links boven staat een molen. Helaas zijn er tot nu toe geen andere foto
Skippersbuorren
Op de achtergrond de molens die energie leveren. Links bij de boerderij van Sipke Hiemstra en rechts bij de maatschap Kuiper.
Van de kerktoren, 1940
Links de Griene leane, rechts de Foarbuorren met de muziektent, En verderop de weg naar Wommels, de van Eijsingaleane,
Zomer 1966
Richting Skrok
Skippersbuorren 1966
Het valt op dat er nog geen auto's staan.
1961
de Skoallestritte
Vanuit de kerktoren 1934
Uitzicht op de Foarbuorren en de van Eijsingaleane. Auto's komen er nog niet op voor.
Richting Skrok 2015
Op de voorgrond is te zien dat de zonne energie z'n intrede heeft gedaan.
Van Eijsingaleane , Grieneleane en Foarbuorren 2015
Wat een verschil met vroeger als je naar de auto's kijkt.
Skippersbuorren 2015
In het midden de sporthal en rechts de sportvelden.
Skippersbuorren 2015
Zomer 2015
Links boven de sporthal.
Kleuterschool 2015
It Bekoar, de keuterschool in volle glorie

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!