Deel:

|


Goederen/ curiosa uit Easterein

Het dorpsleven,

Van oudsher is duidelijk dat de Eastereinders trots zijn op hun dorp. Er zijn allerlei voorwerpen gemaakt die de band met het dorp tot uitdrukking brengen. Vaak naar een ontwerp van de mensen uit het dorp. De vele ansichtkaarten laten zien dat inwoners het leuk vinden kaarten te versturen aan famiie en vrienden. Voorheen vond veel contact plaats via brief en kaart. Dankzij een aantal uitgevers als Sangers; weduwe Vellinga; weduwe Visser; van der Eems en later ook Posthuma zijn er veel kaarten gemaakt , waarop we nu kunnen zien hoe het eerder was. Foto's werden er voorheen beperkt gemaakt, vaak in de vorm van statieportretten. Dankzij de uitgevers en de mensen die ze hebben gekocht en verstuurd is er veel bewaard gebleven. Naast de kaarten zijn er ook andere zaken gemaakt. In dit venster tonen we er een aantal van.

Heeft u nog voorwerpen of curiosa  waarvan u denkt dat het in deze rubriek past, naam dan contact met ons op.

Op de foto een suikerschep met de kerk erop

Colofon

Ut Easterein


© Tekst: Jetske Santema - © Foto voorblad: Jetske Santema

Goederen/ curiosa uit Easterein
©: Jetske Santema


Plaquette van de Foarbuorren
Plaquette gemaakt van aardewerk van Tichelaar uit Makkum. Deze is gemaakt naar een gravure uit de vaderlandse gezichten van C.F. Bensdorp naar een tekening van J. Bultsma omstreeks 1790. De plateelsc
Suikerlepel
Op het bovenste deel van de lepel staat de kerk van Easterein, het onderste deel van de lepel een molen met koeien. Uitgereikt als prijs bij het kaatsen aan Berend Santema, en nog steeds in gebruik
Hanger
Deze hanger zal in dezelfde periode gemaakt zijn als de suikerlepel. ( rond 1970 ) In bezit van Emma Bergstra.
Vaasje
Dit vaasje is een 8 cm hoog. Aan de onderzijde staat dat het Delfts is. Mijn moeder Katharine Tijsma heeft dit een keer voor haar verjaardag gekregen van Baukje van Asselt. Het was haar zeer dierbaar
Mok Hâld Faesje 60 jaar
De mok is uitgereikt aan de inwoners van het dorp tijdens de viering van het 60 jarig bestaan van het dorpsbelang met deze naam.
Welkom
Mensen die nieuw komen wonen in Easterein krijgen een beschilderde kaars van de kerk. Jan Strikwerda is de maker van de afbeelding.
Beschilderde plank
Deze plank is geschilderd door Jan Strikwerda. Veel mensen kennen hem als meester Strikwerda. Op school was tekenen een favoriet onderdeel in de lessen. Hier verklaart zich het waarom. Afbeelding is d
Skilplein 9
Dit plankje is gevonden bij de verbouwing van de woning in 1995 door Klaas Visser. Er staat op geschreven: 'Dit gebouw is vertimmerd in het jaar 1880 door de timmerknechten A. Muurling, S.H. Bouma, Pi
Van Eijsingaleane 16
Dit plankje is gevonden in 2008 tijdens een verbouwing. Het gebeurde vroeger wel vaker dat plankjes werden 'verstopt' door timmermannen. De vondst is vaak verrassend. De tekst luidt: Bij K.O. de Jager
Film opname 1978
Er zijn meerdere films gemaakt in "het decor" van café Bergsma. Bij deze film werd een oude L.A.B. bus gebruikt. ( Leeuwarder Autobus Onderneming) De bussen reden van 1925- 1971 en werden daarna ove
Groet uit Easterein
De kaart is geadresseeerd aan mej. E. Stallinga te Nijland, met een postzegel van 1 cent. De uitgever is P.F.Vellinga te Oosterend. Rond 1930 verstuurd.
Verzamelkaart 1940
Boven de zuivelfabriek, links onder de Martine Kerk, rechts onder de Skippersbuorren, daarboven een panorama vanuit de lucht.
Groet uit Easterein
Vijf verschillende dorpsgezichten op deze kaart. Links bovenaan de ouderenwoningen aan de Skoallestrjitte, rechts boven de Tsjerkebuorren, rechts onder cafe Bergsma en links onder de Skoallestritte. S
Groetnis út Easterein 1995
Boven de Skippersbuorren . Onder van links naar rechts: het café op de Sibadawei, het Skilplein, en de gereformeerde kerk op de Wynserdyk. Het was destijds leuk om een kaart van je eigen woonplaats t
Wapen Littenseradiel 22 maart 1984
"In azuur een schuinbalk van zilver, beladen met een gouden kroon van 3 bladeren en 2x3 parels." Oorsprong/verklaring Het wapen is uit de wapens van Baarderadeel en Hennaarderadeel. De scheve balk uit
Afscheid Littenseradiel 2018
De Gemeente Littenseadiel is opgeheven en toegevoegd aan drie gemeenten: Gemeente Leeuwarden, De Waadhoeke en Súdwest Fryslân. Easterein is bij de gemeente Sud-west Fryslan gevoegd. Van de 29 dorpen

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!