Haersmastate Drachten
FriesDuitsEngels

Webshop


Deel:

-

-


Haersmastate

Haersmastate

Haersmastate

Het gebouw werd in 1843 in opdracht van de in Leeuwarden geboren grietman van Smallingerland, Martinus Manger Cats, als woonhuis gesticht. Hij noemde het ‘Veldzicht’. Hij gaf opdracht voor een ontwerp aan de bekende architect Thomas Romein in Leeuwarden, die vele gebouwen in Fryslân had gebouwd, zoals de Beurs in Leeuwarden en het gemeentehuis van Menaldumadeel. Romein ontwierp een neo-classicistisch landhuis waar twee generaties Manger Cats woonden. Het gepleisterde gebouw heeft twee bouwlagen onder een schildkap. De voorgevel is aan de zijkanten afgesloten door geblokte hoekpilasters.
Het middengedeelte springt iets vooruit. Hierin bevindt zich de ingang onder een balcon, dat door ijzeren zuilen wordt gedragen. Boven de penslaande deur is een afsluitende attieklijst met de naam Haersmastate aangebracht. Deze naam is vanaf ongeveer 1853 in gebruik. Bij het gebouw hoorde een koetshuis en een tuinmanswoning. Het huis stond in een fraai aangelegde tuin met boomgaard en een kas. De ontwerper hiervan was vermoede jk tuinarchitect L.P. Roodbaard. Het gebouw is de laatste decennia in gebruik als kantoor. Kort vóór 1990 is er een eigentijdse vleugel aan toegevoegd.

Toegankelijkheid: Niet toegankelijk, tuin opengesteld.

Tekst: © Stichting Staten en Stinzen, auteur: mw.drs. R.Mulder-Radetzky - Foto: © Beeldbank FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.