All about Akkrum
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

1All about Akkrum


Deel:

-

-

Akkrum

Akkrum

Village of 'Manke Meine' and 'Kromme Knilles'
Akkrum is a lively and lovely water sports village. With unique shops and cosy restaurants and cafes. The village is located at the beginning of a route called 'Turfroute'; a magnificent start of a beautiful sailing route.

The building of ‘Coopersbrug’
When you walk through the village of Akkrum, you immediately see the building of Coopersbrug. A wonderful building called after mr. F.H. Kuipers. In 1866 he emigrated to America and became a rich businessman. During the yearly visit to his father, he saw the poverty of the elderly people living in the village. He raised a foundation and build the Coopersbrug to support the poor people with housing and provision. The house has a magnificent garden with a carp pond and a sundial.

Single ladies
A building called ‘Welgelegen’ is worth a visit as well. The tea cupola is an eye-catching monument from the 18th century. It is build by Augustinus Lycklema á Nijeholt. In 1924 the former owner passed away and left behind her heritage to the foundation of ‘Welgelegen’. With that money a house was build to provide a home to ‘solitary well-mannered women from the middle classes born out of Frisian parents’.

‘Manke Meine’ and ‘Kromme Knilles’
There is an old story about the existence of the name of the village of Akkrum. Around approximately 1400 two giants named ‘Manke Meine’ and ‘Kromme Knilles’ dug a ditch. During their work ‘Knilles’ discoveres a huge curve in the canal. “Ach, Krom!”, he said to Meine. This can be translated as ‘curve’. The farmers heard it and thought this would be a nice name for their village. But the giants got stuck within a conflict. ‘Manke Meine’ dug the ditch straight to the west. This way, the river 'Meinesloot' arised. ‘Knilles’ dug to the east. In his anger he didn't look back and dug the curved 'Kromme Knilles'. A sculpture of the two giants keeps the legend alive.

Tips
Akkrum is known for its organisation of sportsmanship, touristy and cultural activities.

• Every year, Akkrum is the stage of two special championships. You can enjoy the Frisian Championship ‘Slingeraap’ on which the main activity is swaying on a rope. The comments are given by the well known lawyer duo Wim and Hans Anker.

• In Akkrum you find the Frisian Championship ‘Mastklimmen’ as well, which can be translated as ‘pole climbing’. Besides, the village is the place of birth of the famous soccer trainer of the national junior soccer team, Foppe de Haan!

© Beleef Friesland

History of Akkrum

Akkrum is in de vroege Middeleeuwen als terpdorp ontstaan. Doordat het gunstig gelegen was aan de zuidelijke oever van de oude, meanderende waterloop de Boarn kon het dorp zich voorspoedig ontwikkelen.

Toen er in de 19de eeuw goede weg- en spoorverbindingen kwamen, kon Akkrum de hoofdplaatsfunctie van de grietenij Utingeradeel overnemen van het minder gunstig gelegen Aldeboarn. De Overijsselsestraatweg kwam als rijksweg in 1827/’28 gereed en in 1868 werd het spoor aangelegd. Het was al eerder een passageplaats voor het verkeer: ‘Akkrum is een vermaaklyk Dorp, dewyl alles, wat te paarde of met rydtuig van Leeuwarden naar ’t Heerenveen en verder wil, hier door zynen weg moet neemen’ werd aan het einde van de 18de eeuw geschreven. Intussen had het dorp zich vanaf de terphoogte langs het water en de Slachtedijk ontwikkeld tot streekdorp. Het streekdorp buigt met de waterloop mee tot een elegante hoofdstructuur. Van west naar oost laten de Ljouwerterdyk, het Heechein, de Buorren, de Kanadeeskestrjitte en verderop de Boarnsterdyk bovendien een aangename afwisseling van gesloten bebouwing en open ruimten zien. Gedurende de 19de eeuw raakte de streek aan beide zijden geheel bebouwd. Omstreeks 1900 was Akkrum in het oosten aan het kleine buurdorp Nes vastgegroeid. De eerste dorpsuitbreidingen in de 20ste eeuw vonden daar plaats. Onder meer het volksbuurtje met tuinstadkarakter van De Túntsjes en De Stripe uit 1919.

Na de oorlog kreeg het wijkje in het zuidoosten, achter het station, gestalte en toen begon ook de woningbouw in een zuidelijke strook. Het in 1949 in traditionalistische Delftse Schooltrant ontwikkelde Sinnebuorren kreeg de karakteristiek van de optimistische wederopbouw. Daarna zijn in de jaren zestig achter de Boarnsterdyk tussen Akkrum en het oude Nes woonstraten aangelegd. Dit dorpsdeel is door Rijksweg N32, later verdubbeld tot autosnelweg A32, min of meer van Akkrum afgesneden. Vanaf het begin van de jaren zeventig is de wijk ten noorden van de Boarn ontwikkeld en aan het einde van de 20ste eeuw is de omvangrijke waterwijk Boarnstee ten noorden van Akkrum in het landschap gelegd. De hervormde kerk staat in het midden van het dorp op een voormalig ruim en hoog kerkhof. De ingetogen zaalkerk is in 1759 gebouwd ter vervanging van het middeleeuwse godshuis. De toren met drie geledingen en een ingesnoerde spits is in 1882 opgetrokken. De kerk bezit meubilair uit de 17de en 18de eeuw en in vier grote rondboogvensters zitten gebrandschilderde vensters met wapens uit 1760/’62 die in 1940 zijn gereconstrueerd. Schuin hier tegenover staat de doopsgezinde kerk. Weliswaar teruggerooid, maar zij compenseert het met een opvallend neoclassicistisch front met een dorische ingangspartij en een charmante koepeltoren. Het is een van de vroegste kerken in Friesland in deze stijl en gebouwd door aannemer Jacob Romein die vrij zeker zijn zoon Thomas Romein het ontwerp liet maken.

Ten westen van de hervormde kerk staat achter een ruime tuin het tehuis voor ongetrouwde dames en weduwen Welgelegen. S. Hoekstra ontwierp het in 1924 in expressionistische stijl waarbij vooral de middenpartij tussen de iets scharnierende vleugels met de rijzige kap opvalt. Het tehuis staat op het terrein waar vanouds een buiten stond met een bijzondere tuin waarvan aan het Heechein het prachtige, achtzijdige tuinhuis met koepeldak uit de 18de eeuw van bewaard is gebleven.

Een bijzondere tuin is nu te vinden aan de Ljouwerterdyk, een landschappelijke tuin van Gabe Westra rond het in 1901 door gemeentearchitect F.H. Hoekstra in een zeer decoratieve stijl ontworpen Coopersburg. Het is een tehuis van 22 kamerwoningen die alle een tuitgeveltje kregen, bedoeld voor minvermogende ouderen. De uit Akkrum afkomstige Folkert Kuipers (Cooper) stichtte het tehuis nadat hij in Amerika fortuin had gemaakt. Kuipers heeft voor zichzelf en zijn vrouw een mausoleum laten oprichten, in 1906 uitgevoerd naar ontwerp van J.H. Schröder in de Sezession-variant van de Jugendstil. Naast de ingangspartij staan pleuranten en erboven de portretmedaillons van Cooper en zijn vrouw.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland
Utingeradeel in de atlas van Eekhoff

Utingeradeel in de atlas van Eekhoff

Utingeradeel in de atlas van Schotanus

Utingeradeel in de atlas van Schotanus