Alles oer Britswert
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles oer Britswert


Deel:

-

-

Britswert

Britswert

Het terpdorp Britswert ligt vlakbij Wiuwert, waarmee het kerkelijk en cultureel mee verbonden is. Symbool van de band tussen de twee dorpen is het beeld van een Zwaan. Van oudsher lag Britswert tussen twee meren: het Britswerdermeer en het Swaanwerdermeer.

Het Britswerdermeer werd pas in 1885 ingepolderd. Het dorp was goed bereikbaar via het water. De ontsluiting van de wegen werd pas in de jaren zestig gerealiseerd via de Kleasterdyk.

De prominent aan de rand van het dorp aanwezig St. Joriskerk stamt uit de 12e eeuw. De kerk heeft een fraai beschilderde zandstenen gedenksteen boven de ingang. In de kerk zijn er tijdens de zomermaanden geregeld exposities. Vlakbij de kerk is in de jaren 90 een avontuurlijke houten speeltuin aangelegd. Kinderen kunnen hier hun fantasie volop tot uiting brengen.

De oude Pastorie zorgt samen met het voormalige schoolgebouw voor een fraai dorpsgezicht. Het oude schooltje is nu dorpshuis Us Honk, het gezamenlijke dorpshuis van Britswert en Wiuwert. Ook bijzonder zijn de vrij grote kaaspakhuizen. Dit soort huizen zijn ook in Easterein en Wommels terug te vinden.

Bij het verderop gelegen buurtje Kromwâl was vroeger een scheepswerf met botenhelling. Nu is er een haventje gemaakt waar u gemakkelijk kunt parkeren.

© Doarpswurk

Histoarje fan Britswert

Britswert is in terpdoarp dat oardel kilometer fan Wiuwert ôf leit. Mei Wiuwert is Britswert al jierren en jierren tsjerklik en kultureel ferbûn. Sa hat Wiuwert in keatsplein en Britswert in iisbaan. Britswert lei lange tiid tusken twa markes yn: súdlik de Swaanwerter Mar mei de Reidmar en noardwestlik de Britsumer Mar, dy ‘t yn 1885 droechlein is.

Op de terp stiet tsjin de tsjerke oer in rige gebouwen, dêr ‘t net allinne de brede pastorije opfalt, mar mei namme de geef bewarre bleaune skoalle mei seis grutte lokaalfinsters en grutte skoarstiennen. De Kleasterdyk laat it ferkear om Britswert hinne. Sadwaande hat de Buorren, westlik fan de tsjerketerp, gjin hinder fan it trochgeande ferkear. It is in smel, sfearfol strjitsje tusken hagen, dy ‘t de foartúntsjes fan de ticht op elkoar steande wennings omfetsje. Op de hoeken oan de terpkant steane gebouwen wêrfan ‘t it liket dat se twivelje tusken wenhûs en pakhús. It hege gebou hat in folsleine ferdjipping mei pakhúslûken, it lege in kapeferdjipping mei in rige lûkjes. Hjir ha hannelers yn suvelprodukten wenne. De bebouwing fan de Buorren hat in grut ferskaat oan wenningen, fan arbeidershúskes oan brede notabele wenningen.

Op it romme tsjerkhôf stiet de Sint-Joristsjerke út it lêst fan de 12e ieu. De tsjerke is boud fan kleurige giele kleastermoppen. De toer is yn 1889 fernijd yn de foar dy tiid kenmerkjende dekorative mingstyl. Hy hat trije segminten en in ynsnuorre spits. De súdlike yngong wurdt bekroand troch in wapenstien út 1753 fan Jonker Ernst van Aylva. De spitsbôgefinsters steane yn smelle, rûnbôgige kezinen. By it koar is in leech rûnbôchje te sjen, in spoar fan in hagioskoop. Dizze letromaanske tsjerke wurdt by ‘t simmer wol brûkt foar byldzjende keunstprojekten.

Westlik fan Britswert leit oan de Frentsjerterfeart it buorskip Kromwâl mei oan beide kanten fan it wetter bebouwing. Ieuwenlang wie dêr in skipswerf foar bedriuwsskippen en letter jachten. No wurde de gebouwen brûkt foar rekreaasje. Op Kromwâl hat oant 1863 ta in Fermanje stien; letter is dizze tsjerke oerbrocht nei it wat westliker lizzende doarp Itens.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Baarderadeel in de atlas van Eekhoff

Baarderadeel in de atlas van Eekhoff

Baarderadeel in de atlas van Schotanus

Baarderadeel in de atlas van Schotanus