All about Oudebildtzijl
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

All about Oudebildtzijl


Deel:

-

-

Oudebildtzijl

Oudebildtzijl

Oudebildtzijl

In the calm and peaceful pastures of the North-Netherlands, there is a small village called ‘Oudebildtzijl’ which is booming with a pleased atmosphere and a unique history. This could be your perfect destination to escape the pressures of the daily life!

In the year 1505 the dykes and the floodgate ‘De pyp’ were built which created the village Oudebildtzijl. Nowadays, Oudebildtzijl is a village which counts around 1000 inhabitants. The locals are very hostile and this also reflex at the atmosphere of Oudebildtzijl. The locals describe themselves as individuals with their own local products, activities and festivals. For instance the ‘Pypskoft’ festival and the village-festival which are taking place each other year. During the ‘Pypskoft’ festival there are many exhibitions and music which is made by local artists. Furthermore, Oudebildtzijl is not only appeal because of its cultural resources but also the great natural heritage which they possess. Oudebildtzijl is located at the beginning of the longest street of the Netherlands in a great natural area, this makes Oudebildtzijl very appealing for nature lovers, such as cyclers and birdwatchers. Oudebildtzijl offers a wide variety of cycle and canoe routes and has its own tourism centre which teaches about the history, and Oudebildtzijl nowadays. Also unique for the small size of the village is that it possesses two churches, two primary schools, a hostel ‘De witte klok’, a small private owned supermarket and a café. Nearby there is also a campsite located which therefore makes Oudebildtzijl appealing to all kind of target groups.

As mentioned before, even though Oudebildtzijl is a rather small village there are still plenty of things to experience. It is a great place to relax and come to your inner self again. Furthermore, Oudebildtzijl teaches about Dutch history but also specifically their own history.

If you are ready for a trip close to nature and a part of Dutch history you should defiantly visit Oudebildtzijl. This visit will not only be educational but also very relaxing, because of the good atmosphere and the feeling of being away from the pressures of the daily life.

© FrieslandWonderland

History of Oudebildtzijl

Oudebildtzijl is een kruisdorp, ontstaan bij de keer- en uitwateringssluis in de in 1505 voltooide Bildtdijk. De status van apart dorp kreeg het in 1948. De sluis lag in het oosten, aan de monding van de Oude Rijd die vanaf Vrouwbuurstermolen recht naar het noorden werd getrokken en het Bildt en het Monnikebildt scheidde.

Nadat in 1600 de Nieuwe Bildtdijk met een nieuwe sluis tot stand was gekomen, kon de ontwikkeling van de Oudebildtzijl tot een kruisdorp beginnen. De Tegenwoordige Staat van Friesland meldde in 1788: ‘Oude Bildtzyl eene schoone waterlossing naar Zee en een bloeijende plaats van Koophandel, alwaar alle voortbrengselen van ’t Bildt in Oogstmaand ter markt kwamen, en naar buiten gevoerd werden.’ Maar de waterweg verviel, daardoor werden in 1788 ‘behalven eenige Handwerkslieden, byna geene bewooners dan Boerenarbeiders en Visschers gevonden.’ De sluis is met brug in 1906 vernieuwd.

Het dorp vertoont bij de kruising een opmerkelijke structuur van gesloten bebouwing: hoog aan de noordzijde van de dijk en aan de zuidzijde losse bebouwing diep achter de dijksloot, de Oude Bildtdijkstervaart. Op de noordoosthoek staat het café ’t Graauwe Paard, een breed en twee lagen hoog pand uit omstreeks 1830 met neoclassicistische karakteristieken. Nabij de andere noorderhoek staat een vele malen verbouwd pakhuis met een verleden dat wel tot de 18de eeuw terug kan gaan. Even westelijker rijst de doopsgezinde kerk met de Julianatoren op. De kerk is in 1806 gebouwd en in 1909 vergroot met de ervoor gelegen pastorie. Op de middenuitbouw van deze pastorie is een houten torentje geplaatst van een uurwerkgeleding en een elegante lantaarn in neorenaissancevormen, waar koningin Wilhelmina nog aan mee heeft betaald. De oude, in 1905 gebouwde, gereformeerde kerk staat aan de Leystersstreek. Deze streek aan de oostelijke binnenkant van de sluis kent een aardig gevarieerde bebouwing met veel lijstgevels van verschillende ouderdom.

De nieuwe gereformeerde kerk is in 1927 aan de Van Albadaweg gebouwd, een karakteristiek, expressionistisch bouwwerk van rode steen met fraaie belettering in art déco.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Het Bildt in de atlas van Schotanus

Het Bildt in de atlas van Schotanus

Categorie: boeken

Kees Kuiken – Het Bildt is geen Eiland

Kees Kuiken – Het Bildt is geen Eiland

Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.

De polder (van 1851-2014: gemeente) Het Bildt aan de Friese Waddenkust is wel ‘een Hollandse enclave in Friesland’ genoemd.

... lees meer

Prijs: € 17,50