Alles oer Reduzum
NederlandsDuitsEngels
Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Aanbieding: Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

| Prijs inclusief verzenden: € 29,90

Alles oer Reduzum


Deel:

-

-

Reduzum

Reduzum

Bij de Trije Romers komt u Reduzum binnen. Aan de rechterkant van de weg stond in de vorige eeuw het bekende Grand Hotel ‘De Trije Romers’, waar in 1879 het Fries Rundvee Stamboek en het Fries Paarden Stamboek zijn opgericht; een kunstwerk met tekstplaten herinnert nu nog aan deze historische momenten.

Als u op de Trije Romers rechtdoor gaat en het dorp en de ijsbaan rechts laat liggen, kunt u na de bebouwde kom linksaf slaan, de Nijlânsdyk op, die naar het beginpunt van het Zwettepaad leidt; al fietsend of wandelend langs de Zwette kunt u via het Weidumerhout en de Boksumerdam, in Leeuwarden komen. Gaat u op de Trije Romers rechtsaf het dorp in, dan vindt u hier naast een kern met oude huizen en boerderijen ook een nieuwbouwwijk, een nieuwe school met zonnepanelen, sportveld, winkels, een bank, speeltuinen en een dorpshaven, van waaruit men via het Zwin naar Grou, Sneek en Leeuwarden kan varen.

Aansluitend aan de dorpshaven is de droge Haven, die enige jaren geleden, m.m.v. de Uitdaging in 2 dagen geheel opnieuw is ingericht; vanaf de Leugenbank heeft men een riant uitzicht over de haven en het Zwin. Voor een pauze onderweg kunt u vervolgens terecht bij café/bar ‘De Welp’aan de Haedstrjitte naast de ‘Prinsetún’. Hier springt ook de Vincentiuskerk in het oog. Via de Ayttawei, verlaat u het dorp en passeert daarbij het oude fabriekscomplex met woonhuis en arbeidershuizen, nog grotendeels in tact, maar wel met een andere functie; tegenwoordig biedt het gebouw ondermeer ruimte aan een bouw- en een tegelkachelbedrijf.

De Ayttawei gaat verder over een bruggetje en leidt u via een tunnel onder Rijksweg 32 door richting Wirdum, Idaerd of Eagum/Wergea.

© VVV Mid Fryslân

Histoarje fan Reduzum

It komdoarp Reduzum leit eastlik fan de Middelsee. It is it ienichste doarp fan de gritenij Idaarderadiel dêr’t ynpoldere lân fan de Middelsee by heart: de Roordahuizumer Nieuwlandspolder. Reduzum is in libben doarp dêr’t de âlde dyk trochhinne meändert. Oan dizze dyk is de (wat âldere) bebouwing konsintrearre wêrtroch’t it wat fan in streekdoarp hat.

Reduzum is in komdoarp mei útwreidings by twa streken lâns. Nei de middelseedyk ta rint de ûntsluting streekrjocht en is omseame mei frijsteande huzen út alderhande bouperioaden fan de 20e ieu. Oan de strjitwei stiet in deftich notarishûs út de 19e ieu. Nei it easten ta is de dyk oer in flinke lingte noch beboud mei wenhuzen en pleatsen. Dêr binne oan it wetter ek oantinkens oan it suvelfabryk en arbeidershuzen te finen. Súdlik fan it doarp rint in âlde wetterloop, It Swin, in sydtakke fan de âlde Boarn, slingerjend troch it lânskip. De haven is yn de doarpskom diels dimpt, mar resint is oan dat gebiet op in bysûndere wize – mei benammen beplanting – foarm jûn. De bebouwing dêr is benammentlik 19e-ieusk mei in wytferve eardere herberch yn ‘e midden. Yn de kom fan Reduzum is de bebouwing kompakt en sletten en bestiet foar in grut part út yn de breedte boude wenningen fan in inkele folsleine boulaach en in kape mei in inkel heger hûs of pakhús en in inkele kop-hals-rompbuorkerij.

De tsjerke stiet oan de eastkant fan de doarpskearn. Se eaget frij nij mar it gebou is diels noch 15e-ieusk. Se is in mei laaien dutsen sealtsjerke besteande út in foartsjerke, trije troch betreklik lytse koerbôgefinsters ferljochte traveeën en in mearsidige sluting. De tsjerke hat oan de súdkant as yngongspartij in fraai barok poartsje fan sânstien. De toer is yn de twadde helte fan de 19e ieu fernijd. It is in flinke toer dy’t earst sûnder fersiering opgiet en troch ferskate kearen fersnien hoekebearen omfette wurdt. Yn de heechste segminten sitte nissen, rûnbôgefriezen en sierlike galmgatten. De achtkantige spits wurdt begelaat troch hoekepinakels mei in iepen bewurke balustrade.

Tekst: © NoordBoek - Peter Karstkarel • Foto: © FrieslandWonderland

Webshop

Mogelijk hebben de volgende producten uit onze webshop ook uw interesse. Deze producten worden u aangeboden in samenwerking met diverse uitgeverijen, erfgoedinstellingen en fotografen.

Idaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Idaarderadeel in de atlas van Eekhoff

Idaarderadeel in de atlas van Schotanus

Idaarderadeel in de atlas van Schotanus