De geschiedenis van terpen- en wierdenland
FriesDuitsEngels

Webshop


De geschiedenis van terpen- en wierdenland

De geschiedenis van terpen- en wierdenland

Het onderzoek naar de ontwikkeling en bewoning van het terpen- en wierdenlandschap staat in een lange traditie. Het was vanaf het begin gekleurd door een sterke ecologische en landschappelijke interesse: Hoe is het voormalige kwelderlandschap ontstaan? Hoe voorzagen mensen in hun levensonderhoud in een kwelderlandschap? En hoe hebben mens en natuur elkaar door de tijd beïnvloed?

Dit boek is gewijd aan de huidige stand van zaken in de moderne terp/wierdearcheologie en landschapsgeschiedenis. Zes dorpen fungeren daarbij als case-studies: Wijnaldum, Firdgum en Hallum in Friesland, en Ulrum, Warffum en Godlinze in Groningen.


Kleur en materiaal

Prijs

€ 25,00