De Jorwerter Dweilstikken - Audioboek
FriesDuitsEngels

Webshop


De Jorwerter Dweilstikken - Audioboek

De Jorwerter Dweilstikken - Audioboek

De Jorwerter Dweilstikken befettet in seleksje fan de humoristyske, ûntroerende en soms sterke ferhalen dy’t mei fjoer ferteld wurde – kear op kear – oan de stamtafel fan it kafee yn Jorwert. In earbetoan oan it doarp mei syn kleurrike ynwenners: ambachtslju, boeren, middenstanners, dûmnys en notarissen.

Douwe Klaas de Bildt (1952, Boalsert) tekene fan 2007 ôf dy kroechferhalen op ûnder de titel ‘Dweilstikken’ foar de Jorwerter doarpskrante De Hiele Toer.

Foarlêzen troch Douwe de Bildt

Set van vier CD


Kleur en materiaal

Prijs

€ 15,00