Weten is kunnen, kennis is macht
FriesDuitsEngels

Webshop


Weten is kunnen, kennis is macht

Weten is kunnen, kennis is macht

Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

De Bolswarder Zuivelschool stond aan de wieg van de Friese kenniseconomie. Generaties zijn hier gevormd tot leiders in het internationale bedrijfsleven. Historici Ronald Plantinga en Marijn Molema laten in deze uitgave zien hoe de school een sleutelpositie vervulde in de ontwikkeling van de agrofoodsector.

Uit meer dan honderd jaar ervaring kunnen we lessen trekken, die ons helpen bij het bouwen aan kennis voor de toekomst.

Auteurs: Drs. Ronald Plantinga is sociaal-economisch historicus, dr. Marijn Molema is historicus van de 19de en 20ste eeuw aan de Fryske Akademy.


Kleur en materiaal

Prijs

€ 22,50