Nieuwe encyclopedie van Fryslân voor slechts € 29,90 incl. verzenden!

Bijna 8 kilogram aan kennis over Friesland! Wees er snel bij want op is op.

De Nieuwe Encyclopedie van Fryslân is een onmisbare aanvulling in de boekenkast voor iedereen die gek is van Fryslân en meer wil weten van deze provincie. Op 15 september 2016 verscheen de vierdelige encyclopedie die rond de 3000 pagina’s telt, 11.000 trefwoorden bevat en ruim 8 kilo weegt. De encyclopedie staat bomvol actuele kennis over Fryslân en is een echte pageturner geworden.

Voor al diegenen die dit standaardwerk over Fryslân altijd al hadden willen hebben! Nu voor een wel heel speciaal prijsje! Maar let op! Op = Op!

 

Deel:


Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49

 

Naast de kerk in Folsgare staat een boerderij die de “pastorieboerderij “ wordt genoemd. Tijdens de kerstening van Fryslân, zo rond het jaar 750, werden er steeds meer kerken gesticht. Bij de stichting van de kerk hoorde een pastoriehoeve / boerderij. Dit was reeds in 819 bepaald in een handvest van Lodewijk de Vrome. Hij bepaalde dat bij elke te bouwen kerk een hoeve in vol bedrijf moest zijn gelegen, ten behoeve van het onderhoud van de pastoor. Het onderhoud van het pastoriegebouw in het algemeen, evenals van de kerk en toren, werd uit de kerkgoederen (patroons goederen) bekostigd.  Vaak was de pastoor naast priester ook boer en zeker in Fryslân kwam het ook vaak voor dat hij een vrouw en kinderen had.

In Folsgare ligt de pastorieboerderij naast de huidige kerk. In 1511 is hij 48 pondemaat groot, wat duidt op een welgestelde parochie. Het land dat bij de boerderij hoort, ligt in de Nieuwlander polder ten noorden van de hoeve en in latere tijd zal het land in het Marlân ten zuiden van de Tsjaerddyk er aan

toegevoegd worden.  In 1511 is het land verdeeld in ‘Grasland, Hoijland en Saedland’. Het ‘Grasland’ ligt tussen de Tsjaerddyk en het Middelpad. ‘Het ‘Hoijland’ ten zuiden van de Tsjaerddyk in ‘die Meeren’ met een klein perceel ten noorden van het kerkhof. Het ‘Saedland’ ligt langs het Middelpad. 

Het voorhuis van de pastorieboerderij zal gebouwd zijn omstreeks de 16e / 17e eeuw.  In het kerkarchief staat in het jaar 1746 de uitgaven post “Betaald voor onderhoud van huys van de Pastorije Zathe”.

De schuur van de boerderij is volgens een gedenksteen in de muur herbouwd in 1873. In het kerkarchief wordt een opmerking gemaakt dat de eerder gebouwde schuur door brand zou zijn verwoest.

 

 

 

Zie voor meer informatie:

Pastorieboerderij, nl
Pastorijpleats, fr

© Tekst: Wytske Heida - © Foto voorblad: Atse Bruin

Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
©: Atse Bruin
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Tsjaerddyk 1932, links tusken de beammen de pleats mei stookhok (©: archief Wybren Sweering)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Situaasje ferdieling grûnen (©: Atse Bruin)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Willem Twijnstra oan it melken yn'e jister (©: db Folsgare)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Siep Wiersma 1952 (©: Harmen Wiersma)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
De stâl fan'e pastorij pleats (©: Harmen Wiersma)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Hjoeddeiske situaasje (©: Wytske Heida)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Feest yn it hôf, 30 april 1959 (©: Harmen Wiersma)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
efterglêsskilderij (©: Wytske Heida)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
efterkant fan'e pleats (©: Wytske Heida)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
pleats en tsjerke (©: Harmen Wiersma)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
Harmen Wiersma 1950 (©: Harmen Wiersma)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
gevelstien 1873 (©: Wytske Heida)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
hjoeddeistige situaasje (©: Wytske Heida)
Pastorieboerderij, Tsjaerddyk 49
doar fan it spekhok (©: Wytske Heida)

Reageren

Via onderstaand formulier kunt u een reactie achterlaten voor de schrijver van dit item (Wytske Heida)