Alles wat jo witte wolle oer Fryslân
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Alles wat jo witte wolle oer Fryslân


Deel:

-

-

Ferwoude

Foto: Bauke Folkertsma
Straatbeeld Ferwoude

Ferwoude

Foto: Bauke Folkertsma
Kerk Ferwoude in de avondzon

Ferwoude

Foto: Bauke Folkertsma
Straatbeeld Ferwoude

Ferwoude

Foto: Bauke Folkertsma
De timmerwerkplaats in Ferwoude

Ferwoude

Foto: Bauke Folkertsma
Straatbeeld Ferwoude

Ee

Foto: William Wissink
Hege Loane, Ee

Ee

Foto: William Wissink
Lytse Loane, Ee

Ee

Foto: William Wissink
Grutte Loane, Ee

Ezumazijl

Foto: William Wissink
Suderie, Esumasyl

Anjum

Foto: William Wissink
Molen de Eendragt, Anjum

Augustinusga

Foto: William Wissink
Augustinuskerk, Augustinusga

Moddergat

Foto: William Wissink
Klompenrek, Moddergat

Munnekezijl

Foto: William Wissink
Molen Munnekezijl

Rotstergaast

Foto: William Wissink
Snakkerbuorren, Rotstergaast

Mirns

Foto: William Wissink
Mirnserklif, Mirns

Oudemirdum

Foto: William Wissink
Sefonster feart, Oudemirdum

Lichtaard

Foto: Bauke Folkertsma
De terp en kerk van Lichtaard

Lichtaard

Foto: Bauke Folkertsma
De terp en kerk van Lichtaard 2

Lichtaard

Foto: Bauke Folkertsma
Koeien bij oude boerderij in Lichtaard

Reitsum

Foto: Bauke Folkertsma
Kerk en woning in Reitsum in de avondzon
0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6