Fryslân de mooiste Provinsje fan Nederlân
FrieslandWonderland
NederlandsDuitsEngels

Fryslân de mooiste Provinsje fan Nederlân


Deel:

-

-

Fryslân de mooiste Provinsje fan Nederlân


Friesland

Friesland

Fryslân: sûnder mis de meast eigensinnige provinsje fan Nederlân. En neffens mannichien ek de moaiste. Net foar neat wurdt Fryslân alle jierren troch hûnderttûzenen toeristen besocht. Hoewol it yn’e simmer op guon plakken bêst drok wêze kin, stiet Fryslân yn it algemien synonym foar romte en rêst. Nearne yn Nederlân treffe jo sa’n grutte ôfwikseling yn lânskippen oan as krekt yn Fryslân.

It ymposante Waadgebiet, de Waadeilannen, mei har einleaze strân, it skitterjende, foar in grut part ûnûntdutsen terpengebiet, it unike beamtegrien fan de noardlike Fryske Wâlden, de bosken yn it súdeasten fan’e provinsje, de prachtige gloaiing fan Gaasterlân, de skitterjende Iselmarkust en fansels de ferneamde Fryske Marren. It prachtige, ôfwikseljende lânskip giet hân yn hân mei in rike en farieerde natuer. Fjouwer fan de yn totaal tweintich Nasjonale Parken lizze yn Fryslân: Skiermuontseach, it Lauwersmargebiet, de âlde Feanen en it Drints-Fryske Wold. Boppedat hat de Unesco yn 2009 it hiele Waadgebiet oanwiist as wrâlderfguod. Utsein dy grutte parken telt Fryslân ek in heap lytste lânskiplike plakjes dy’t beheard wurde troch It Fryske Gea en Natuermonuminten. Omtrint oeral yn Fryslân is de rike kultuerhistoarje sichtber en fielber yn ieuwenâlde tsjerkjes, âlde diken, mûnen, fearten, feanôfgravings, kanalen en fansels de ferneamde Fryske Alvestêden.

Dêrnjonken telt Fryslân in soad fan lytsskalige en faak tige nijskjirrige musea dy’t de lokale skiednis op in orizjinele wize beljochtsje. Mar Fryslân hat mear te bieden dan allinne it ferline! Sjoch mar: muzyk, teater, sjongspullen.... Eveneminten yn Fryslân? Wa kin net de Alvestêdentocht, de Snitswike, it Skûtsjesilen of de P.C., it Wimbledon fan it keatsen. Mar der binne yn Fryslân noch tal fan oare eveneminten, sawol grut as lyts. Fryslân: de meast folsleine provinsje fan ús lân. Fryslân hat elkenien wat te bieden: jong, âld, húshâldings mei bern, leafhawwers fan rêst en romte, mar ek dyjingen dy’t wat mear aksje wolle. Fryslân is alles: skitterjende lânskippen, in prachtige natuer, in rike kultuer,

by’t soad aktiviteit en in gemoedlike sfear. En yn Fryslân kin men fan alles: fytse, kuierje, winkelje, lekker ite, einleas farre, sile, skielerje of hynsteride, op it strân lizze, draakje fleane, strânsile en swimme, reedride, iissile, ijsko ite, op in terras sitte...

Wolkom yn Fryslân!

Tekst: © FrieslandWonderland • Foto: © Hendrik van Kampen

Categorie: boeken

Tussen twee bruggen

Tussen twee bruggen

Emmakade Leeuwarden

De aanleg van het Nieuwe Kanaal in 1895 betekende een uitbreiding van Leeuwarden naar het oosten. Aan de nieuwe levensader ontstond aan weerszijden een zeer gevarieerde bebou

... lees meer

Prijs: € 30,00


Categorie: posters-en-fotografie

Kiekeboe

Kiekeboe


Categorie: posters-en-fotografie

Reflectie in de Alde Feanen

Reflectie in de Alde Feanen


Categorie: posters-en-fotografie

Blik op Wânswert

Blik op Wânswert


Categorie: posters-en-fotografie

Blik op Wierum

Blik op Wierum


Categorie: posters-en-fotografie

Duinen op Terschelling

Duinen op Terschelling


Categorie: posters-en-fotografie

Ferwerderadeel

Ferwerderadeel


Categorie: posters-en-fotografie

Fochteloerveen

Fochteloerveen


Categorie: posters-en-fotografie

Friese stal

Friese stal


Categorie: posters-en-fotografie

Gewone Zeehond

Gewone Zeehond


Categorie: posters-en-fotografie

Grote Wielen met regenboog

Grote Wielen met regenboog


Categorie: posters-en-fotografie

Herfstwandeling

Herfstwandeling


Categorie: posters-en-fotografie

IJs op het IJsselmeer

IJs op het IJsselmeer


Categorie: posters-en-fotografie

IJs op het Wad

IJs op het Wad


Categorie: posters-en-fotografie

Jannum in de avond

Jannum in de avond


Categorie: posters-en-fotografie

Kloosterkapel in Jannum

Kloosterkapel in Jannum


Categorie: posters-en-fotografie

Koe in bloemenwei

Koe in bloemenwei


Categorie: posters-en-fotografie

Koeien in avondlandschap

Koeien in avondlandschap


Categorie: posters-en-fotografie

Koeien in de wei nabij de Tsjonger

Koeien in de wei nabij de Tsjonger


Categorie: posters-en-fotografie

Kruiend ijs bij stavoren

Kruiend ijs bij stavoren


0 - 1 - 2 - 3 - 4