Webshop van Friesland -
FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuits

Unfortunately, at the moment we can provide only parts of this website in the English language. For those parts of the website that not yet have been translated we recommend use of the Google Translate option above.

Webshop


Deel:

-

-

Categorie: boeken

WAD

WAD

Overleven op de grens van water en land.

Waar hemel en aarde in elkaar overgaan, waar de zee tweemaal per etmaal land wordt, daar is de wereld van het Wad.

Dit fotoboek gaat door waar de fil

... lees meer

Prijs: € 35,00


Categorie:

WAD – Luxe editie

WAD – Luxe editie

Overleven op de grens van water en land.

Waar hemel en aarde in elkaar overgaan, waar de zee tweemaal per etmaal land wordt, daar is de wereld van het Wad.
Dit fotoboek gaat doo

... lees meer

Prijs: € 125,00


Categorie: boeken

Wadden - De Natuurgids

Wadden - De Natuurgids

In 2017 zijn de Wadden uitgeroepen tot ‘mooiste natuurgebied van Nederland’.

Geen wonder. Nergens anders vind je zulke weidse en wilde landschappen. Dit is het grootste getijdegebied van zij

... lees meer

Prijs: € 25,95


Categorie: boeken

Wâldman

Wâldman

Boek by de multy mediale útstalling ‘Wâldman’ fan Tjibbe Hooghiemstra (Tytsjerk, 1957). De keunster is hikke en tein yn de Fryske Wâlden. Hy wenne dêr mear as fjirtich jier. Fan 2014 t/m 2018

... lees meer

Prijs: € 18,95


Categorie: boeken

Waling Dykstra Duvelskeunstner

Waling Dykstra Duvelskeunstner

De ûnbekendste bekende poëzij yn de Fryske literatuer is tsjintwurdich wierskynlik dy fan Waling Dykstra (1821-1914). Populêrder as Dykstra yn syn gloarjetiid wie, hat gjin Fryske skriuwer wer west

... lees meer

Prijs: € 19,95


Categorie: boeken

Wek yn `e rivier

Wek yn `e rivier

In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie d

... lees meer

Prijs: € 19,50


Categorie: boeken

Weten is kunnen, kennis is macht

Weten is kunnen, kennis is macht

Een geschiedenis van de Bolswarder Zuivelschool (1880-1996).

De Bolswarder Zuivelschool stond aan de wieg van de Friese kenniseconomie. Generaties zijn hier gevormd tot leiders in het internationa

... lees meer

Prijs: € 22,50


Categorie: boeken

Wie ben ik?

Wie ben ik?

It sykjen fan Louis Godschalk. As Joadsk bern ûnderdûkt yn Fryslân.

Al enkele dagen na het einde van de oorlog, op 8 mei 1945, publiceerde de Minister van Justitie het Besluit Oorlogspleegkinde

... lees meer

Prijs: € 18,95


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19