FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Boeken, kaarten en foto's van Friesland

Met trots presenteren wij u onze nieuwe webshop. Deze is tot stand gekomen in samenwerking met diverse lokale uitgeverijen, erfgoedinstellingen, fotografen en aanbieders van typisch Friese producten. De webshop zal de komende weken geleidelijk worden uitgebreid met nieuwe produkten die allemaal te maken hebben met de provincie Friesland in de meest brede zin van het woord.

Wilt u uw eigen typisch Friese produkten verkopen via deze website neem dan contact op met info@frieslandwonderland.nl.

Categorie: boeken

Het Fryslân Boek

Het Fryslân Boek

‘De Friese vrijheid’ is befaamd, maar waar komt dit begrip eigenlijk vandaan? En Grutte Pier: waarom trok hij een spoor van vernieling door het land? Wat is de oorsprong van de Sneekweek? In welke

... lees meer

Prijs: € 14,95


Categorie: boeken

Historische atlas NL

Historische atlas NL

Hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt.

Hoe ontstond Nederland? Door de strijd tegen de Spanjaarden, het water of nog veel meer? Zijn er nu 17, 7, 10 of 12 Nederlandse provincies? Sinds wan

... lees meer

Prijs: € 29,95


Categorie: boeken

Ids Willemsma

Ids Willemsma

De eerste publicatie over het kunstenaarschap van Ids Willemsma, waarin zijn werken in onderlinge samenhang worden getoond.

Rudy Hodel licht het werk van deze kunstenaar toe en plaatst het in kuns

... lees meer

Prijs: € 49,50


Categorie: boeken

Iepen Doar (p)

Iepen Doar (p)

Fotoboek Iepen doar (p)

Iepen Doar (p) – Fries voor open deur, open dorp – is een verhalend portret van alle huishoudens in één dorp: Feanwâldsterwâl. De 129 persoonlijke portretten in dit

... lees meer

Prijs: € 29,95


Categorie: boeken

Jelle zal wel zien

Jelle zal wel zien

Was Jelle Zijlstra inderdaad de guitige en vertrouwenwekkende figuur zoals Wim Kan hem bezong in ‘Jelle zal wel zien’? Zeker, maar evenzeer blijkt uit deze met vaart geschreven biografie dat de ec

... lees meer

Prijs: € 39,99


Categorie: boeken

Joost Halbertsma 1789-1869 een biografie

Joost Halbertsma 1789-1869 een biografie

Hij stuurde koning Willem II een Friese knottedoek en een brief van tien kantjes. Voor een geleerd Amsterdams publiek sprak hij over paaseieren en voor zijn Deventer stadgenoten over de Pruisische pol

... lees meer

Prijs: € 55,00


Categorie: boeken

Kees Kuiken – Het Bildt is geen Eiland

Kees Kuiken – Het Bildt is geen Eiland

Capita cultuurgeschiedenis van een vroegmoderne polder in Friesland.

De polder (van 1851-2014: gemeente) Het Bildt aan de Friese Waddenkust is wel ‘een Hollandse enclave in Friesland’ genoemd.

... lees meer

Prijs: € 17,50


Categorie: boeken

Lân sûnder ljurk

Lân sûnder ljurk

Lân sûnder ljurk is de fjirde dichtbondel fan Syds Wiersma (Grou, 1963).

De gedichten yn dizze bondel binne fan de lêste trije jier. Folle mear as yn syn eardere dichtwurk jout Wiersma syn fy

... lees meer

Prijs: € 15,00


Categorie: boeken

Lokkich binne jimme!

Lokkich binne jimme!

It Evangeelje fan Mattéus op ‘en nij oerset foar alle Friezen.

Net fan brea allinne sil de minske libje, mar fan elk wurd dat klinkt út ‘e mûle fan God.

Dit is in oersetting fan it

... lees meer

Prijs: € 9,95


Categorie: boeken

Mansholt - Een biografie

Mansholt - Een biografie

Sicco Mansholt (1908 – 1995) staat voor de ontwikkeling van Europa vanaf de beginjaren van de Europese Gemeenschap, voor socialisme, voor naoorlogse internationale politiek, voor rationale landbouw

... lees meer

Prijs: € 39,90


Categorie: boeken

Marijke Meu

Marijke Meu

In het kader van het 250ste sterfjaar van Maria Louise van Hessen-Kassel wordt Marijke Meu (1688-1765) opnieuw uitgegeven en heeft het een grondige update gehad waardoor ook de nieuwste inzichten over

... lees meer

Prijs: € 20,00


Categorie: boeken

Martenastate. Proeftuin van het paradijs?

Martenastate. Proeftuin van het paradijs?

Martenastate in Koarnjum kende ooit roemruchte bewoners als Duco Martena, de steunpilaar van Willem van Oranje in de strijd tegen de Spaanse overheerser, en zijn kleinzoon David Gorlaeus. Dit wonderki

... lees meer

Prijs: € 24,95


Categorie: boeken

Nieuw boeren

Nieuw boeren

Je leent het land van je kinderen.

In Nieuw Boeren beschrijft Kooman tien boerenfamilies van Schiermonnikoog tot Zeeland en Limburg, die de transitie naar een nieuwe landbouw hebben ingezet. Dat

... lees meer

Prijs: € 22,50


Categorie: boeken

Nijhuizum

Nijhuizum

Frieslands kleinste kerk.

Net ten oosten van Workum ligt verscholen in het landschap de ‘boerebuorren Nijhúzum’. In dit eeuwenoude dorpje dat omringd is door water en landerijen staat Friesla

... lees meer

Prijs: € 17,50


Categorie: boeken

Ofskaid en útsicht

Ofskaid en útsicht

Ferhalen, stikkys en gedichten in ‘t Bildts

Dit boek gaat over herinneringen aan mensen en het Bildt. De gemeente het Bildt is er niet meer. Op de plaatsnaamborden staat Waadhoeke.

‘’t P

... lees meer

Prijs: € 15,00


Categorie: boeken

Op reis met de NTM

Op reis met de NTM

De Nederlandsche Tramweg Maatschappij 1880-1971

In 1880 werd de Nederlandsche Tramweg Maatschappij (NTM) opgericht. Doel van het bedrijf was in Nederland trambanen aan te leggen en te exploitere

... lees meer

Prijs: € 17,50


Categorie: boeken

Pake syn wein - leverber nei 26 oktober 2019

Pake syn wein - leverber nei 26 oktober 2019

Tussen 1906 tot 1951 hadden alle motorvoertuigen een provinciaal kenteken. In Friesland begonnen die met de letter B. Tresoar maakte een website rond alle deze ruim 41.000 uitgegeven B-nummers. Het pu

... lees meer

Prijs: € 19,50


Categorie: boeken

Petgat

Petgat

Yn 2018 holden Willem Winters en Anneke van Renssen twa kear ta yn it skriuwersarkje fan Rink van der Velde op ‘e Feanhoop. De earste kear yn juny, de twadde kear yn desimber en yn jannewaris 2019.

... lees meer

Prijs: € 12,50


0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13