FrieslandWonderland
NederlandsFriesDuitsEngels

Dorpen in Friesland waarvan de naam begint met een K

Er zijn meer dan vierhonderd dorpen in Friesland te vinden, van groot tot klein. Drachten is zondermeer de grootste. Leons wellicht het kleinste met haar kerk, woonhuis en boerderij. Allemaal hebben ze hun eigen interessante verhaal en ontstaansgeschiedenis. Hieronder zetten we dit voor u op een rij.

Om een bepaald dorp te vinden klikt u op de bijbehorende beginletter. Binnenkort voegen we meer zoekmogelijkheden toe aan deze pagina.

Beginletters:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
(Klik hier voor de traditionele dorpen en stedenlijst)

© Hendrik van Kampen

Katlijk

In een prachtige omgeving met verschillende fiets-, wandel en ruiterroutes ligt het schilderachtige dorpje Katlijk. Het is klein, maar rijk aan natuur en historie. Het dorp ligt temidden van een aanta...

lees meer

© Peter Karstkarel

Kimswerd

Kimswerd is een dorp, met zo’n zeshonderd inwoners, en ligt ongeveer twee kilometer ten zuiden van Harlingen. Het oorspronkelijke terpdorp is vooral bekend geworden door een befaamde middeleeuwse in...

lees meer

© Peter Karstkarel

Klooster-Lidlum

Klooster Lidlum is vernoemd naar het Premonstratenzer klooster dat hier in 1182 werd gesticht vanuit het moederklooster Mariëngaarde bij Hallum. Het terrein van het klooster overstroomde regelmatig e...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Kolderwolde

Kolderwolde is een van de vier dorpen van de streek Noordwolde, waar de oorspronkelijke grietenijnaam ‘Hemelumer Olderphaert en Noordwolde’ op wees. De hele streek is in 1984 bij Gaasterlân-Sleat...

lees meer

© FrieslandWonderland

Kollum

Kollum is een vlekke, een dorp met kleinstedelijk karakter, dat in de vroege Middeleeuwen is ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij de direct met zee in verbinding staande Dw...

lees meer

© FrieslandWonderland

Kollumerpomp

Kollumerpomp is een streekdorp aan de omstreeks 1315 aangelegde oude dijk die in 1529 slaperdijk werd toen om het Nieuwkruisland een nieuwe dijk was aangelegd. Daarna is bebouwing gekomen in de buurt ...

lees meer

© FrieslandWonderland

Kollumerzwaag

Kollumerzwaag is een streekdorp dat in de Middeleeuwen is ontstaan op de noordelijke rand van een keileemrug die in de 11de/12de eeuw een ontginningsas vormde. De lange Foarwei getuigt daar nog van. D...

lees meer

© FrieslandWonderland

Kootstertille

Officieel bestaat het komdorp Kootstertille pas sinds 1959. Daarvóór was het een gedeelte van het dorp of liever de streek Koten (of Kooten), het gedeelte dat in het zuiden lag bij een hoge, beweegb...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Kornwerderzand

Kornwerderzand en Breezanddijk hebben een bijzondere en korte geschiedenis. Ze zijn gesticht als werkeilanden voor de aanleg van de Afsluitdijk. Kornwerderzand is nu vooral bekend van zijn Kazematten....

lees meer

© Hendrik van Kampen

Kortehemmen

Kortehemmen is een streekdorp van middeleeuwse oorsprong dat op de vroegste kaarten voorkomt als een agrarische nederzetting in een wirwar aan lanen tussen de akkers. De buurschappen Zandburen en de G...

lees meer

© FrieslandWonderland

Koudum

Het hart van de Zuidwesthoek
U kent het dorp vast vanwege de vele recreatiemogelijkheden op en rond het water! Koudum ligt centraal in de Friese Zuidwesthoek, nabij de IJsselmeerkust en de ...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Koufurderrige

Het agrarische streekdorpje Koufurderrige is sterk gericht op Woudsend. Het ligt aan de Provinciale weg tussen Sneek en Lemmer en telt een kleine honderd inwoners.

Geschiedenis
Koufurd...

lees meer

© Hendrik van Kampen

Kûbaard

Het terpdorp Kûbaard kan alleen over kronkeldijkjes bereikt worden, alsof de toegangen op effect zijn aangelegd. In de kerk is in het begin van de 16de eeuw dan ook Sint-Christoffel afgebeeld, die pa...

lees meer