Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Home

FrieslandWonderland

FrieslandWonderland is bedoeld voor iedereen die 'iets met Friesland heeft': bezoekers, inwoners en Friezen om útens, professionals en amateurs, non-profit instellingen en bedrijfsleven.

FrieslandWonderland is in de eerste plaats een online reisgids. Maak van achter uw bureau, vanuit uw luie stoel of waar u zich ook bevindt een virtuele ontdekkingstocht door Friesland! Een ideale manier voor een eerste kennismaking met Friesland. Maar ook als u Friesland al wat beter kent, zult u op deze site ontdekken dat Friesland nog veel meer moois voor u in petto heeft. En zelfs als u in Friesland woont of 'Fries om útens' bent: in FrieslandWonderland ontdekt u dingen over uw (vroegere) woonomgeving die u nooit geweten hebt!

Behalve een bron van informatie is FrieslandWonderland ook een platform waarop u, als organisatie of als particulier, informatie kwijt kunt. Wij nodigen iedereen van harte uit om mee te werken aan het verder uitbouwen van FrieslandWonderland. Hebt u aanvullingen, verbeteringen, foto’s, ideeën en/of materiaal voor nieuwe thema’s? Meld het ons!

Tenslotte kent FrieslandWonderland een aantal interessante zakelijke toepassingen. Bent u actief als ondernemer in de toeristische sector? Houdt u zich bezig met de promotie van uw stad, dorp of regio? Is, meer in het algemeen, regio-informatie belangrijk voor uw klanten? FrieslandWonderland biedt interessante mogelijkheden om u in uw missie te ondersteunen.

Uitgelicht

Onderstaande vensters komen uit diverse historische canons die ontwikkeld worden op www.dorpscanon.nl

Tsjaerddyk 47

 In 1870 is er een tekort aan bouwgrond in Folsgare. Timmerman Pieter Willems Twijnstra dient daarom een verzoek in bij de kerkvoogden om naast de Tempel, in de boomgaard van de pastorie boerderij, een huis te mogen bouwen.

Het verzoek wordt toegestaan met een erfpacht van veertig cent per jaar. Het huis krijgt, evenals de Tempel, recht van overpad langs de oostzijde van de nieuwe smederij naar het stalt aan de Tjaardvaart.  

In 1871 is het huis, met kadaster nr. 632, naast de Tempel klaar. Gerrit Willems Twijnstra, broer van timmerman Twijnstra en weduwnaar, wordt me

Hulpmiddelendepot van de Groene Kruis Vereniging Dronryp/Skingen

In april 1909 krijgt de afdeling Dronryp/Skingen toestemming voor het bouwen van een uitleenpunt, waar leden verpleegmateriaal konden lenen. Sinds 1956, toen de vereniging aan de Hearewei 30 een eigen kruisgebouw kreeg, opslagplek van materiaal voor het onderhoud van het kerkhof . Het is een van de weinige uitleenpunten uit begin 20e eeuw dat bewaard gebleven is. In 2021 werd het geheel gerestaureerd.

In 1875 wordt in Noord – Holland de eerste Kruisvereniging opgericht Op 15 oktober 1902 in Leeuwarden de Provinciale Friesche Vereeniging "Het Groene Kruis". Tien jaar is in vrijwel

Kerk en klokkenstoel

Het kerkje dateert uit 1770 en staat op de plek van een vorige kerk uit de Middeleeuwse tijd. Het eenvoudige kerkje is relatief jong (ongeveer 250 jaar) vergeleken met veel andere hervormde kerken in Fryslân. De kerk van Goingarijp valt onder de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Waarom in 1770 het oudere kerkgebouw werd vervangen, is niet bekend. Op een tekening, gemaakt in 1723 door Stellingwerf, ziet het kerkje er niet bouwvallig uit. Scan de QR-code om verder te lezen. De Hervormde Gemeente van Goingarijp vormde samen met het drie kilometer verderop gelegen dorp Broek een g


Nieuwe foto's

It Mandefjild te Bakkeveen

Prachtige zonsopkomst bij natuurgebied It Mandefjild te Bakkeveen

Petruskerk Lichtaard

De Petruskerk in het dorpje Lichtaard stamt uit de middeleeuwen. Hij staat prominent op een terp die voor het grootste deel afgegraven is. Het afgraven van terpen deed men vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw. De vruchtbare grond werd elders gebruikt als teeltaarde en werd per schip afgevoerd.

De foto's zijn van de noordkant van de kerk genomen vanaf de Noardermieddijk in op 1 juni 2020 (De datum in de Exif-info klopt niet).

Kalveren bij oude boerderij in Lichtaard

Deze twee kalveren staan direct naast een monumentale maar ietwat vervallen Friese stelp boerderij in Lichtaard.

 

Reitsum in de late avondzon

Als je vanaf het westen het dorpje Reitsum binnenrijdt heb je het mooiste uitzicht op het kleine kerkje.

Tijdens het maken van deze foto stond de zon laag aan de westelijke hemel zodat de gevels prachtig werden beschenen.

Zwaan met kroost

Onderweg van Lichtaard naar Raard kwam ik deze Zwanenmoeder met kroost tegen. De zon stond laag in het westen en waardoor de donsveertjes van de kuikens oplichtte als een stralenkrans.

Waddengebied: Koehool

Diverse foto's van het prachtige waddengebied bij Koehool.

Warstiens

Als je over de Wâldwei langs Leeuwarden rijdt zie je in de weilanden een piepklein dorpje liggen. Een boerderij, een paar huisjes en een best wel markante kerk met spitse toren. Dit is Warstiens. Je kunt er alleen komen door via Wergea een binnenweggetje te volgen.

Eagum, het middelpunt van Friesland

De toren van Eagum staat precies middenin de provincie Friesland. Er is een plaquette te zien naast de toren die dit bevestigt.

De witte kleur maakt dat de toren van ver altijd goed te zien is. De kleur is daarnaast reden voor het prachtige contrast met de omgeving. Deze keer aangevuld met de gele kleur van de bermflora.

 

Grote of Sint-Gertrudiskerk (Workum)

De Grote of Sint-Gertrudiskerk in Workum is wellicht een van de mooiste middeleeuwse kerken in Friesland. Wat een monumentaal en statig gebouw.

Deze opnames zijn gemaakt van de achterkant van de kerk. Links een mooi rijtje en bijna pittoreske huisjes. Rondom prachtig geknotte en gesnoeide bomen die, gelukkig voor de foto, nog niet in blad zitten. 

De laagstaande zon zet de kerk van deze kant in een prachtig pastelkleurig licht.

Heide op het Mandefjild Bakkeveen in bloei

Wandelen op een zondagmiddag op het Mandefjild bij Bakkeveen een leuke en ontspannende bezigheid.

Onderweg deze foto's gemaakt van bloeiende heide. De paarse kleur contrasteert hier mooie met het zachtgele van de zandgrond ter plekke waar een stuk van de heide is afgegraven.

Vogelaars bij Zwarte Haan

Bij Zwarte Haan zie je vaak flamingo's op het wad en daarnaast allerlei andere soorten van bijzondere trekvogels. Deze vogels trekken natuurlijk veel bekijks van vogelaars met de meest uiteenlopende soorten foto en filmapparatuur.

Omdat ik geen geschikte telelens heb om de flamingo's zelf te fotograferen heb ik me beperkt tot de vogelaars zelf. Ook een leuk onderwerp. De flamingo's zie je als vage roze vlekjes aan de horizon.

Verder an de horizon het waddeneiland Ameland met haar markante rood-witte vuurtoren. 

Fietsers op de dijk bij Zwarte Haan

Deze fietsers fietsen buitendijks op de dijk bij Zwarte Haan tijdens een heerlijke zomeravond. 

 

Dijk bij Zwarte Haan

Het is moeilijk voor te stellen hoe groot en hoog de zeedijken van Nederland zijn. Bij Zwarte Haan maakt de dijk een bocht zodat je beide kanten tegelijkertijd goed kunt zien.

Persoonlijk vind ik de met kroos volgegroeide sloot links een mooi contrast hebben met de schittering in de Waddenzee rechts. 

Volgepakt Skûtsje op de Langweerder Wielen

Dit mooie groene Skûtsje kwamen we tegen op de Langweerder Wielen. Waarschijnlijk afgehuurd voor een personeelsreisje o.i.d. want het dek zat lekker vol met enthousiaste mensen.

Het was een mooi gezicht om te zien hoe het Skûtje in alle kalmte richting de ondergaande zon voer.

Wagen met stro bij bloemenveld

Onderweg via binnenweggetjes van Akkrum naar Aldeboarn kwam ik deze combinatie tegen.

Een mooie ouderwetse boerenwagen beladen met strobalen naast een veld met prachtige bloemen van allerlei soorten en maten.

Museumhaven in Leeuwarden

De zogenaamde Museumhaven in Leeuwarden is altijd een genot om naar te kijken. Historische schepen liggen aangemeerd op een plaats waar je een van de meest markante uitzichtpunten van Leeuwarden hebt. 

Je kijkt vanaf de Westersingel uit op de Oldehove, het beeldmerk van Leeuwarden, de stadsschouwburg en de koepel van de voormalige Friesland Bank. De historische schepen vormen een indrukwekkend decor.

Hagedis in het Mandefjild bij Bakkeveen

Het Mandefjild bij Bakkeveen is een prachtig natuurgebied. Heide, bossen en zandverstuivingen wisselen elkaar af.

Niet vaak kom je een hagedis tegen. Dit exemplaar zat op een afgebroken en verdorde boomtak heerlijk in de zon op te warmen.

De rijk bloeiende heide maakt met zijn paarse kleuren het plaatje compleet. 

Nicolaaskerk Hijum

De Nicolaaskerk (12e eeuw) in Hijum staat prominent op een kleine maar indrukwekkend hoge terp. De terp rond de kerk is grotendeels afgegraven waardoor de hoogte des te meer opvalt. Naast de kerk ligt de ijsbaan van het dorp (zie  andere serie).

Als de bomen rond de kerk vol in het blad zitten is het vanwege de schaduwen best lastig om de kerk mooi op de foto te krijgen. 

Zeilschip vaart richting ondergaande zon bij Terherne

Dit mooie klassieke zeilship vertrekt van de wal van de zogenaamde Zoutpoel, direct naast de Heerenzijlbrug bij Terherne.

Het vaart in de richting bvan de ondergaande zon. Lastig om dan nog wat kleurdetail van het schip te laten zien op de foto.

Overnachten in het riet bij Terherne

Mooie pastelkleuren krijg je net voor de zonsondergang. Dit schip ligt afgemeerd tegen het riet bij de brug bij Heerenzijl net zuidelijk van Terherne.

Klassiek zeilschip hijst de zeilen

Dit klassieke zeilschip verlaat de haven van Lauwersoog. De zon staat al laag aan de westelijke hemel. Aan de horizon is Schiermonnikoog zichtbaar.

Omgeving Harlingen

Diverse foto's

Ritsumasyl; zonsopkomst

Een prachtige winterse zonsopkomst bij Ritsumasyl

De Brandaris van Terschelling

Vuurtoren van Terschelling; de Brandaris

Diverse flora en fauna

Diverse flora en fauna

Bloeiende heide op het Aekingerzand

Bloeiende heide op het Aekingerzand

Klokkenstoel Oldeouwer

In het zuidwesten van Friesland vind je veel klokkenstoelen. Vaak in kleine dorpjes waar het geld ontbrak om een kerk te bouwen. Deze klokkenstoel is een beetje aan het vervallen. Er staat notabene een bord bij dat je moet oppassen voor vallend puin.

Molen Sintjohannesga onder zeil

Het is voor het eerst dat ik de molen van Sint Johannesga heb zien draaien. Een mooi gezicht. Ook al stond er weinig wind, de molen draaide gestaag en je kon het houten mechaniek een beetje horen kraken.

 

Meulestuw in de Tjonger

Midden in het veld tussen de dorpen Nieuwehorne, Oldeberkoop en Nijeholtpade ligt de zogenaamde Meulestuw. Het is een bijzonder mooi en gaaf sluiscomplex. Vooral het sierlijke witte sluiswachtershuisje maakt het plaatje compleet.

Koehool op een zonnige dag

Koehool is een klein buurtschap onder aan de Waddenzeedijk. Je komt het tegen als je bij Harlingen de Sédyk pakt. Je rijdt dan tientallen kilometers aan de voet van de dijk.

Koehool is niet meer dan een paar huisjes, een bunker uit de tweede wereldoorlog en een standbeeld van een visserman die een mand met vissen draagt. Het beeld heet de "Waadfisker". 

Je hebt bij Koehool een mooie parkeerplaats halverwege de dijk zodat je op de dijk kunt turen over het wad met Ameland aan de horizon. 

Beeldengroep Wachten op hoog water

Op de Waddenzeedijk boven Holwerd staat de beeldengroep "Wachten op hoog water" van kunstenaar Jan Ketelaar.

Het was een koude en winderige dag op 13 feb 2021 toen deze foto's laat in de middag werden gemaakt.

Sint-Thomaskerk (Waaxens)

Op een koude winterdag in 2021 zijn deze foto's egmaakt van de Sint-Thomaskerk in Waaxens. De kerk ligt direct aan de weg naast de monumentatel pastorie. De historie van de kerk gaat terug tot de dertiende eeuw.

 

Besneeuwd Gaasterland

Op 14 jan 2021 zijn deze foto's gemaakt in de buurt van Oudemirdum. Het had 's nachts stevig gewaaid en gesneeuwd met sneeuwduinen tot gevolg. Het IJsselmeer lag er bevroren bij.

In de verte zie je de windturbines die van Lemmer naar Urk zijn opgesteld.

Een prachtige zonsopkomst bij Minnertsga

Prachtige pastelkleuren in de lucht bij Minnertsga

Ried op een zonnige dag

Tekst niet aanwezig!

Firdgum

Tekst niet aanwezig!

Oudebildtdijk bij Westhoek

Het is een genot om over de Oudebildtdijk te rijden. Als je bij Dijkshoek de dijk op rijdt heb je vele kilometers voor je met vergezichten en oude historische lintbebouwing van en aantal aan de dijk liggende dorpjes. Tijdens de eerste kilometers heb je grote kans dat kuddes schapen de dijk bevolken. Ze liggen vaak heerlijk in het gras te luieren of grazen hun maaltje bijelkaar. De schapen gaan amper aan de kant. Als je in de auto bent moet je stapvoets rijden. Maar wie heeft met zo'n uitzicht behoefte aan snelheid!

Nij Altoenae - midden op de Oudebildtdijk

Het dorpje Nij Altoenae ligt midden op de Oudebildtdijk.

Het is een lastig dorp om op de foto te zetten. Je wilt graag het enorme contrast laten zien tussen de lintbebouwing op de dijk en het weidse kleilandschap aan weerskanten daarvan. 

Als je naar het noorden kijkt zie je in de verte de moderne zeedijk met daarvoor vaak aardappelvelden en soms in het voorjaar een bollenveld. Zuidelijk zie je ook weidse vlakten maar nu met iets meer variatie en direct onder aan de dijk de grote bijbehorende akkerbouwbedrijven.

Op korte afstand zie je het dorp Sint Annaparochie liggen. Aan

Oude M-A-N Trekker op de Oudebildtdijk

Toerend over de Oudebildtdijk trof ik deze prachtige oude trekker aan de kant van de weg. Te mooi om niet even voor te stoppen.

Ouwe Syl (Oudebildtzijl)

Ouwe Syl (Oudebildtzijl) ligt aan het voeteneind van de Oudebildtdijk.

Het dorp wordt gekenmerkt door de bijzondere bebouwing zowel op als langs de dijk. In het  centrum vind je een aantal bijzondere en monumentale gebouwen waaronder de voormalige kerk waarin nu het museum de Aerden Plaats gevestigd is.

Bijzonder is ook de monumentale brug en het aanliggende dorpscafe.

Veerboot Schiermonnikoog met indrukwekkende wolkenlucht

Deze serie foto's van de veerboot van Schiermonnikoog naar Lauwersoog wordt gekenmerkt door de prachtige wolkenlucht, windstil weer, het lage getij en een laagstaande zon tijdens een prachtige zomeravond.

Sluis en historische scheepswerf Workum

Als je vanuit het westen Workum binnenrijdt via de Lange Leane en de Hylperdyk kom je bij de sluis deze historische scheepswerf tegen.

In de havenkom liggen vaak historische schepen te wachten op reparatie of schoonmaakbeurt. In dit geval ligt er o.a. de Staverse Jol HL90.

 

Kerkje van Boer

Als je via de A31 van Leeuwarden naar Harlingen rijdt zie je ter hoogte van Franeker aan de rechter kant een prachtig rood kerkje,. Dit is het kerkje van het kleine dorpje Boer. Wikipedia zegt het volgende over dit kerkje:

"De gepleisterde eenbeukige kerk uit de 12e eeuw kerk was oorspronkelijk gewijd aan Maria. In de 16e eeuw werd de kerk verhoogd en uitgebreid met een gotisch koor met steunberen en een toren. De luidklok uit 1561 is van klokkengieter Willem Wegewaert. Het ingangsportaal uit 1664, gesierd met twee leeuwen en een vaas, is afkomstig van de afgebroken stins Elgersmastate.

Vredenhof begraafplaats op Schiermonnikoog

Tekst niet aanwezig!

Vuurtoren Schiermonnikoog

11 augustus 2021 was een heerlijke dag op de Waddeneilanden. Terwijl op het Friese vaste land, slechts een paar kilometer zuidelijker, grote wolkenpartijen zich samenpakten, was het op de eilanden stralend weer. Resultaat was een fotogeniek weertype.

Donkere wolken achter een fraai door de zon beschenen vuurtoren.

Uniek mooie opnames van Stevenaak Minerva uit Harlingen

Soms komt alles bijelkaar alsof het zo hoort, een windstille zomervond, een prachtige wolkenlucht en een prachtig historisch zeilschip. Op zo'n moment ben je blij dat je een camera bij je hebt. Al is het maar een camera van een smartphone zoals in dit geval.

Hoe dan ook, het resultaat is een serie foto's waar ik blij van word.

Westhem met indrukwekkende wolkenlucht

Als je vanuit Blauwhuis binnendoor richting Sneek rijdt kom je via een van de mooiste dijkweggetjes van Friesland, de Hemdijk. Daarbij kom je een van de mooiste Friese dorpjes tegen: Westhem.

De Nijlânnermole nabij Workum

Als je komend vanaf Hindeloopen de provinciale weg naar Workum vermijdt kom je via de Lange Leane Workum binnen. Dat is verreweg de mooiste route naar Workum. Na de molen kom je via de historische sluis Workum binnen en zie je de eeuwenoude scheepswerf en een geweldig mooi oud stadslogement waar tegenwoordig restaurant Seburch in gevestigd is.

Harlingen 2021

Harlingen is een prachtige havenstad. In de zomer is het er een komen en gaan van historische zeilschepen die vooral de Waddenzee bevaren.

Zie ook de unieke reportage over de prachtige Stevenaak Minerva die gespot is onder Schiermonnikoog.

Laaxum, het kleinste haventje

Het haventje van Laaxum mag je inderdaad klein noemen. Het herinnert aan de tijd dat het IJsselmeer nog de Zuiderzee was en nagenoeg alle plaatsen aan de Friese kust visserij bedreven.  Er worden in Laaxum jaarlijks zeilwedstrijden gehouden met Staverse jollen, een type vissersschip dat in vroegere tijden ook in Laaxum gebruikt werd. In 2012 werd het honderdjarige bestaan van de haven gevierd.

test

Tekst niet aanwezig!

Harlingen

Tekst niet aanwezig!

Harlingen 2

Tekst niet aanwezig!