Atlas van Schotanus

Atlas van Schotanus

Tegenwoordig hebben we Google-maps, Google-Earth, TomTom en wat dies meer zij. Digitale hulpmiddelen waarmee de geografie en topografie van de hele wereld kan worden bestudeerd of kan worden gebruikt om te oriënteren op het aardoppervlak. Met een ongevenaard detailniveau en soms zelfs in 3d.

Dat was in het verleden wel anders. Tot een paar decennia terug moest men zich behelpen met papieren kaarten en atlassen. We kennen allemaal de Michelin kaart van Frankrijk. Hoe vaak heeft u die wellicht op schoot gehad tijdens een rit naar de Cote d'Azur.

Maar stel je het maken van kaarten en atlassen voor in de zeventiende eeuw. Geen foto's beschikbaar vanuit de lucht, laat staan vanuit de ruimte. Dit was de realiteit voor cartograaf Bernardus Schotanus à Sterringa.

In 1682 kreeg hij de opdracht van Gedeputeerde Staten van Friesland landkaarten te maken van alle grietenijen (gemeenten) in de provincie. Hij had ervaring, want hij had zijn vader eerder ook geholpen met het maken van landkaarten.

Bernardus Schotanus à Sterringa heeft een standaardwerk afgeleverd! Wat een details, en die kleuren. Werkelijk een lust voor het oog. Daarnaast, de kaarten komen bijna perfect overeen met de realiteit op de grond. Dit bleek temeer toen we de kaarten digitaal op Google-maps moesten leggen om deze te georefereren voor deze website. Hiervoor gebruikten we kenmerken in het landschap die door de eeuwen heen onveranderd zijn gebleven zoals kerkgebouwen, waterkeringen en stadswallen.

We hopen dat u geniet van al dit moois. Klik op een kaart om deze te openen op Google-maps. 

ps. ook de Atlas van Eekhoff is beschikbaar op deze website.

Deze pagina's zijn tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Vrienden van Tresoar.