Let op!

Let op! Op dit moment wordt onderhoud aan deze website gepleegd. U kunt de site blijven gebruiken maar mogelijk zullen bepaalde pagina's tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn. Daarvoor vragen wij uw begrip.

Attracties

Webshop

Wie aan Friesland denkt, denkt direct aan een aantal iconische attracties zoals de Elfstedentocht, het Skûtsjesilen of het Fierljeppen. Inderdaad, dit zijn evenementen met een lange en een legendarische traditie. Daarmee hebben ze bijna iconische proporties aangenomen en zijn ze van groot belang voor het imago van Friesland. Maar Friesland kent veel meer interessante en belangrijke attracties, waarvan sommige ook wijd en zijd bekend maar sommige ook veel minder bekend. Op deze pagina vindt u ze allemaal op een rij. (Deze pagina is in ontwikkeling. Er zullen meer attracties worden toegevoegd de komende dagen en weken.)

Deel:


Attracties


11Fountains

In het kader van het feit dat Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa is hebben de Friese elf steden ieder een fontein cadeau gekregen. Deze fonteinen zijn ontworpen door een elftal kunstenaars uit evenzovele landen. De fontein op de foto staat in de stad Stavoren en is ontworpen door de kunstenaar Mark Dion (1961) uit de Verenigde Staten.

Inmiddels hebben veel bezoekers aan Friesland er een sport van gemaakt om alle fonteinen te bezoeken en op de foto te zetten.

Klik hier voor meer informatie

De Elfstedentocht

De ’tocht der tochten’ wordt de Elfstedentocht wel eens genoemd. Bedoeld wordt de schaatstocht langs alle elf Friese steden Leeuwarden, Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, Hindeloopen, Workum, Bolsward, Harlingen, Franeker en Dokkum.

De eerste Elfstedentocht werd verreden op 2 January 1909 en de laatste op 4 Januari 1997. De eerste werd gewonnen door Minne Hoekstra de laatste door Henk Angenent.

Tegenwoordig wordt met weemoed teruggedacht aan de tijden dat er nog Elfstedentochten waren. Door de opwarming van het klimaat lijkt het er op dat het voorgoed voorbij is met deze bijzondere t

De IJsselmeerkust

Het IJsselmeer vormt in het westen van Friesland een indrukwekkende grens van land en water. De voormalige Zuiderzee, sinds 1932 definitief afgesloten van de Waddenzee door de Afsluitdijk, is bij alle weertypen nog steeds indrukwekkend qua weidsheid en natuur.

De Friese IJsselmeerkust wordt gekenmerkt door prachtige oude vissersstadjes zoals Hindeloopen, Stavoren, Workum en Harlingen. Maar er zijn ook pittoreske dorpjes te vinden zoals Cornwerd, Gaast en Piaam, om het grotere Makkum niet te vergeten. De laatste is samen met Harlingen uitvalsbasis voor veel charterschepen die het wad op ga

De Oldehove

De scheve toren van Pisa is een begrip maar de Oldehove in Leeuwarden staat bijna net zo scheef. Toch is de laatste een stuk minder bekend. De huidige Oldehove heeft een bijzondere geschiedenis.

Op het plein waar nu de Oldehove staat, stond omstreeks 1100 een tufstenen kerkje, dat in de 13e eeuw vervangen zou worden door een grotere, uit rode kloostermoppen opgetrokken kerk. Men kwam echter niet verder dan de aanleg van de fundering.

Toen in 1435 de dorpjes Oldehove, Nijehove en Hoek werden samengevoegd en de stad Leeuwarden ontstond, kwam er al spoedig behoefte aan een groter godshuis

De Waddeneilanden

De Waddeneilanden zijn de spreekwoordelijke ’parels’ van Friesland. Het hele jaar rond zijn deze eilanden een favoriete (vakantie)bestemming. Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Stuk voor stuk zijn ze prachtig qua natuur, stranden en lieflijke dorpjes. (tekst volgt)

Friese artiesten

Friesland bezit een rijk arsenaal aan bands en zangers en zangeressen. Binnekort ziet u ze hier op allemaal een rij.

Het Friese Merengebied

Friesland is voor velen synoniem met watersport. Dit komt vooral door de enorme populariteit van het Friese merengebied als vakantiebestemming. Ieder jaar is het Friese Merengebied het domein van de watersporter. Zij varen over de meren en leggen aan bij de tientallen jacht- of passantenhavens bij de populaire watersportplaatsen waarvan de naam velen bekend in de oren klinkt. Sneek, Joure, Langweer, Heeg, Elahuizen, Terherne om er maar een handvol te noemen.

Tijdens het seizoen worden er daarnaast talloze watersportevenementen georganiseerd in het gebied waarvan het skûtsjesilen, georgani

Het Friese paard

Er zijn weinig paardenrassen die zo tot de verbeelding spreken dan het Friese Paard. Gitzwart, lange golvende manen en staart, en natuurlijk de karakteristieke vetlok aan de benen. Het Friese paard is door de eeuwen altijd erg gewaardeerd. De romeinen maakten er veel gebruk van en ook in de tachtigjarige oorlog heeft het Friese paard een belangrijke krijgsrol gespeeld. Het oudste inlandse paardenras staat verder bekend om zijn vriendelijke karakter.

Dat het Friese paard daarnaast zeer fotogeniek is is Hollywood ook niet ontgaan. Zo speelt het Friese paard in tientallen avonturenfilms een g

Hindelooper Schilderkunst

Hindelooper kunst is een speciale stijl van beschilderde meubelen, wanden en objecten. De stijl is kleurrijk en bestaat uit sierlijke bloemmotieven, bijbelprenten en zee taferelen. Dit schilderen is ontstaan rond 1650 en was in die tijd zeer populair in de zogenaamde "kapiteinshuizen" in Hindeloopen.

De stijl van schilderen ligt in de lijn van de late renaissance en de vroege barok van het Nederlandse noorden. Dit is te herkennen aan het gebruik van de acanthus plant, het imitatiemarmer en voorstellingen uit de Griekse mythologie. De belangrijkste ondergrondkleuren zijn rood, blauw, wit en

Middeleeuwse kerken

De enorme rijkdom aan erfgoed van Friesland begint bij de honderden monumentale en eeuwenoude protestantse kerken in de evenzovele dorpen en steden. De meeste van deze kerken zijn dankzij eeuwenlange zorg, toewijding en onderhoud perfect bewaard gebleven.

De middeleeuwse kerken domineren het Friese landschap. Als je her en der in het open Friese landschap staat en je kijkt om je heen dan zie je op sommige plekken tot wel acht dorpen liggen met ieder een eeuwenoude kerk die het silhouet bepaalt. De bouwwijze en de bouwmaterialen van deze kerken verschillen per regio, zo ook de bijbehorende

Nationaal Park het Drents Friese Wold

In het Zuidoosten van Friesland en het Westen van Drenthe vind u het prachtige Drents- Friese Wold. Dit gebied, wat ruim 6000 hectare beslaat, werd in 2000 aangewezen als Nationaal Park en is tevens aangewezen als Natura 2000 gebied (Beschermd natuurgebied). Het Drents- Friese Wold is na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. In dit ruime bosgebied vind u uitgestrekte veen- en heidelandschappen, moeras en stuifzand gebieden, beekdalgraslanden en prachtige bossen.

Dit gebied leent zich uitstekend voor een mooie fiets of wandelvakantie. U zult dan meteen het type

Nationaal Park Het Lauwersmeergebied

In het Noordoosten van Friesland en Noordwesten van Groningen vindt u het mooie Lauwersmeergebied. Dit gebied, dat vanwege zijn diversiteit is uitgeroepen tot Nationaal Park, beslaat zo’n 5800 hectare en staat bekend als vogelbroedplaats. Sinds de bouw van de dam in dit gebied (1969), is de zeebodem voor een gedeelte drooggelegd wat voor de ideale broedplaats voor een aantal vogels heeft gezorgd. Zo kunt u bijvoorbeeld steltkluten, lepelaars en grauwe franjepoten zien, of als u geluk hebt de zeearend die de laatste jaren hier is beginnen te broeden. Tijdens de vogeltrek in het voor- en najaa

Planetarium Eise Eisinga

In de woonkamer van zijn grachtenhuis in Franeker bouwde de wolkammer Eise Eisinga tussen 1774 en 1781 het zonnestelsel op schaal na. Na ruim 230 jaar is dit het oudst werkende planetarium ter wereld waar u nog steeds de actuele stand van de hemellichamen kunt aflezen.

Maar het Eise Eisinga Planetarium is meer dan een planetarium. Het is tevens een museum dat een uitgebreide verzameling van historische astronomische instrumenten herbergt en dat aandacht schenkt aan de moderne sterrenkunde.

Elke bezoeker krijgt uitleg in de planetariumkamer. Het unieke Planetarium van Eise Eisinga in Fr

Skûtsjesilen

Ieder jaar in de maanden Juli en Augustus staat Friesland in het teken van het Skûtsjesilen. ... tekst volgt!

Stoepa voor de wereldvrede

De 13 meter hoge Stoepa voor de wereldvrede, genaamd "Tashi Gomang", is gebouwd door Lama Gawang Rinpoche. Het heeft vier jaar geduurd om dit te volbrengen. Niet alleen de mooie buitenkant is bijzonder, maar de Stoepa is ook tot de top gevuld met vele bijzondere en heilige voorwerpen.

De stoepa vindt u voorbij de molen bij het dorpje Hantum. Dit dorpje ligt een paar kilometer noordelijk van Dokkum. De stoepa is elke zondag open voor bezoekers inclusief kopje thee en een rondleiding. Een kleine gift wordt gewaaardeerd. Groepen graag op afspraak.

Unesco Ir. D.F. Woudagemaal

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water, het ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is het grootste en het enige nog functionerende stoomgemaal ter wereld. Het gemaal werd in 1920 geopend door koningin Wilhemina en had als taak om overtollig water vanuit Friesland in de Zuiderzee, en later het IJsselmeer, te pompen.

Het imposante bakstenen gebouw is strak en sober van karakter, helemaal volgens de bouwstijl van de Amsterdamse School. De taken van het stoomgemaal in Lemmer werden in 1966 overgenomen door het elektrische Hooglandgemaal in Stavoren. Toch speelt het monumentale Woudagemaa

Unesco Werelderfgoed de Waddenzee

De Waddenzee is uniek in de wereld! De Waddenzee langs kusten van Nederland, Duitsland en Denemarken is een ongeëvenaard dynamisch landschap. Nergens ter wereld kom je zo’n uitgestrekt en gevarieerd gebied tegen, ontstaan onder invloed van eb en vloed en waar de veranderingen dagelijks merkbaar zijn.

Een uitgebreid stelsel van geulen en geultjes wordt afgewisseld door droogvallende zandplaten. Mosselbanken, voedselrijk slikwad, uitgestrekte kwelders, witte zandstranden en duinen en hier en daar wuivende zeegrasvelden. Deze variatie aan landschappen maakt de Waddenzee tot een uniek leefg