Deel:


Bezienswaardigheden in Heeg


Gereformeerde kerk

Heeg, De Skatting 30: gereformeerde kerk

De Dolerenden van Heeg wensten een kerk naar voorbeeld van die te Makkum (1886, gesloopt 1965), z1j het dat zij een aanpassing wilden die het gebouw als kerk herkenbaar maakte, te weten een toren.

Tjeerd E. Kuipers (1857-1942), afkomstig uit Friesland en als architect gevestigd te Nieuwer-Amstel, ontwierp in 1889 de kruiskerk, die was geïnspireerd op de Hollandse renaissance. De detaillering ontleende hij aan de Zuider- en Westerkerk te Amsterdam van de zeventiende-eeuwse bouwmeester Hendrick de Keyser (1565-1621). De kerk werd in 1892 v

Haghakerk

In de 12e eeuw stond er op de plaats van Haghakerk al een kerkgebouw dat aan de Heilige Christophorus was gewijd. In 1840 kreeg de kerk haar huidige aanzien. In de kerk bevindt zich een fraaie 17e eeuwse kansel met bijbehorend doophek waarop twee doopbogen zijn geplaatst en een lezenaar uit 1821 met adelaar. De toren met spits heeft een luidklok uit 1615. In 1860 bouwde L. van Dam uit Leeuwarden het orgel. Helemaal voorin in de kerk, is een cachot “it hûnegat”. Vroeger werd hierin het geboefte opgesloten.