Deel:


Bezienswaardigheden in Iens


Protestantse kerk

Kerk en toren zijn in de 13de eeuw gebouwd. De noordelijke muur en de toren, gebouwd van gemĂȘleerd gele kloostermoppen, bleven bestaan. Het koor en de zuidelijke muur zijn in 1874 bij een vergroting vernieuwd en ook de toren onderging enige vernieuwing in 1852. De noordmuur van de kerk bezit aan de westzijde een romaans rondboogvenster met een luikje. Oostwaarts zit een moet van een dichtgemetseld venster van dit model. Laag in de gevel zit bovendien een rechthoekig spoor, mogelijk een weggewerkte ingang. De lange, vijfzijdig gesloten koorpartij heeft aan de noordzijde twee grote spitsboogven

Van Burmaniawei 3

Open 11 september van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Voor rondleiding op een ander tijdstip graag contact opnemen met de koster mevr. G. v.d. Brug-Kuipers (0515-333830).

Edens (Iens is de Friese naam) is een typisch terpdorpje. Rond kerk en toren zijn de huizen gedrapeerd. De oudste delen van de kerk stammen uit de 13e eeuw. In 1874 werd de kerk in oostelijke richting vergroot en bovendien kwam de regenwaterbak van het dorp in de kerk te liggen. deze regenopvang is nu nog steeds te bekijken. Bij de laatste restauratie (1988-1990) is o.a. de altaarsteen uit 1350 teruggevonden. Ook de oude fun