Deel:


Bezienswaardigheden in Oudega (Smallingerland)


Sint-Agathakerk (protestants)

Deze belangwekkende kerk is ondanks wijzigingen en een reconstruerende restauratie in 1921 een goed voorbeeld van rijke romaanse bouwkunst. De kerk is in het begin van de 12de eeuw van tufsteen gebouwd. Zij vertoont in de gevels twee zones. De onderste bestaat steeds uit twee rondbogige spaarvelden tussen lisenen. Daarboven bevindt zich een doorlopend verdiept register onder een rondboogfries. Daarin zijn aan de noordzijde volgens gevonden sporen bij de restauratie de kleine rondboogvensters hersteld. Ook de westelijke gevel vertoont deze fraaie geleding. In de noordmuur is de gotische, met ro

St. Agathatsjerke

Open van 13.30 - 16.30 uur.

De kerk is omstreeks 1090 van tufsteen gebouwd en ongeveer 50 jaar later is de toren er voor geplaatst. In de toren hangen twee klokken waarvan de oudste uit ca. 1200 dateert. Van ca. 1600 tot 1800 was Oudega de hoofdplaats van Smallingerland. De 11 zware rouwborden verwijzen naar deze periode evenals de 5 gebrandschilderde ramen. Het orgel is gebouwd in 1875 door de firma Van Dam. De kerk is van grote cultuurhistorische betekenis en vormt samen met de nog herkenbare historische structuren in het dorp bijv. de blauwe Stien (1665) en het voormalige Rechthuis (173

L. van Dam & Zn. orgel (1875)

Tekst niet aanwezig!