Deel:


Bezienswaardigheden in Warns


Sint-Martinuskerk (protestants)

De Martinuskerk staat op een verhoogd kerkhof van het dorp dat ook al op een glaciale heuvelrug ligt. De toren is opgetrokken van tufsteen en dateert uit de tweede helft van de 12de eeuw. Hij bestaat uit een hoge, onversierde geleding waarin in het bovendeel aan noord- en zuidzijde rondboogvensters te zien zijn en aan de westzijde een groot spitsboogvenster staat. Het laatste is met rode baksteen dichtgemetseld. Na een geringe verjonging volgen nog twee geledingen met spaarnissen tussen hoekpenanten en onder rondboogfriezen. In de middelste geleding staat aan elke zijde een klein romaans venst

Sudermarpolder

De Sudermarpolder is een open graslandgebied van 82 hectare, met langs de dijk een brede vaart met rietkragen. Het is voor weidevogels een goed broedgebied, ’s winters zit het vaak vol met ganzen. Planten van zilt grasland vinden hier een groeiplaats.
De Sudermarpolder, tussen de Middelweg en de Zuiderdijk ten zuidoosten van Stavoren, is van de weg af goed te overzien.

Meer weten? Ga naar de website van It Fryske Gea.

Bocht fan Molkwar

Leg op een geschikte plaats langs de kust van het IJsselmeer een paar eilanden aan en boek direct resultaat. It Fryske Gea deed het in 1995 in de Bocht fan Molkwar. Sindsdien wisselen schraalgrasland, riet, ruigten en de opgespoten zandplaten elkaar af. Als vliegen op de stroop kwamen de vogels op de kunstmatige eilandjes af. Om dat zo te houden, moet verruiging van de eilandjes worden tegengegaan. Recent zijn de eilandjes helemaal afgeplagd, zodat ze weer kunnen overstromen en begroeiing minder kans krijgt.
De Bocht van Molkwar is niet vrij toegankelijk. Vanaf de vogelkijkhut is het geb

De kleinste vissershaven van Europa

De kleinste vissershaven van Europa
Het haventje van Laaksum wordt wel de kleinste vissershaven van Europa genoemd; en Laaksum zelf het kleinste vissersdorp. Harde bewijzen daarvoor zijn er niet, maar het haventje is hoe dan ook een bijzondere plek.
Hier kwam in 1345 een deel van het leger van graaf Willem IV van Holland aan land, hetgeen leidde tot de beroemde Slag bij Warns. Minder bekend is dat er op 10 juni 1498 opnieuw gevochten werd. Deze Slag bij Laaxum luidde het militaire einde in van de Friese Vrijheid.
Tegenwoordig is het een vreedzame, rustige en schildera

klokkenstoel

Op het verhoogde kerkhof staat een houten klokkenstoel. De klok is afkomstig uit Stavoren en deed vroeger dienst als mistbel

Doopsgezinde Kerk

Open op 3, 31 juli en 11 sept.

In de periode 1580-1600 is hier een doopsgezinde gemeente ontstaan. De Vermaning ofwel Doopsgezinde kerk is in 1877 gebouwd. De voorgevel aan de zuidwestzijde is uit het jaar 1949 en het torentje uit 1951. Het eenvoudige interieur is stijlvol. De tekstborden in de kerk zijn van Hindelooper snijwerk. Het orgel uit 1896 is van de orgelmakerij Bakker & Timmenga uit Leeuwarden.

Johannes de Doperkerk

De kerk is gewijd aan de Heilige Johannes de Doper. Zoals blijkt uit een stichtingssteen aan de noordzijde, is de kerk in 1682 gebouwd bij de 12e eeuwse tufstenen toren. Het is één van de oudste torens in Fryslân. In de toren hangen twee klokken, daterend uit 1582 en 1710. Het interieur van deze kerk heeft een fraai gesneden preekstoel en doophek. Ook staan er drie herenbanken, uit 1700, waarvan één het wapen van Stavoren draagt.

Ingezonden stuk over Laaxum

Laaxum

Toen wij zo'n vijfentwintig jaar geleden in de Zuidwesthoek van Friesland kwamen wonen, hadden we nog niet zoveel van deze mooie water- en bosrijke omgeving gezien. Daarom gingen we regelmatig een tochtje maken.

Op een mooie zomeravond was het weer zover. We reden een eindje langs de IJsselmeerkust en belandden uiteindelijk in Laaxum. Onze hond mocht even uit de auto. Het was een grijze poedel, Kloris genaamd. Die naam deed hij eer aan, want hij was al een dagje ouder en aan beide ogen bijna blind. Maar enthousiast als altijd wipte hij de auto uit en... de haven in.