Deel:


Kaarten van Kootstertille


Kaart van de Groote en provinciale Communicatien met dedaar op zich bevindende Bruggen tollen etc.

Tekst niet aanwezig!

Chromo-Topografische Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden, schaal 1:50.000 (kaartblad 16 Oost: Steenwijk)

Tekst niet aanwezig!

Achtkarspelen in de atlas van Eekhoff

Tekst niet aanwezig!

Actuele situatie

Tekst niet aanwezig!

Algemeen Overzigt van het Kolonelsdiep, het Oud Kolonelsdiep, de Oude Vaart en de Lauwers

Tekst niet aanwezig!

Kaart van de provincie Friesland uit 1847

Tekst niet aanwezig!